Health & Wellbeing Online Caerphilly
Sales Ended
Health & Wellbeing Online Caerphilly

Health & Wellbeing Online Caerphilly

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Co-operative Centre

13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included

Health and Wellbeing Online

The 1hr training session is one of our bitesize training modules:

  1. Using the web/apps to support health & wellbeing - A session looking at the variety of apps and websites you can use to support health and wellbeing for your clients.


While training is free to attend any participants who fail to attend or cancel their place without 24 hours notice will incur a charge or £25.

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact

Jo Clark: jo.clark@wales.coop / 029 2080 7035

Delyth Rees: delyth.rees@wales.coop / 07823 342301


Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru wedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eu cynnwys yn ddigidolLles Ar-lein Iechyd a

Mae'r sesiwn hyfforddi 1 awr yn un o'n modiwlau hyfforddi bitesize:

  • Using y we / apps i gefnogi iechyd a lles - Mae sesiwn yn edrych ar yr amrywiaeth o apps a gwefannau y gallwch eu defnyddio i gefnogi iechyd a lles ar gyfer eich cleientiaid.


Er fod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim i fynychu, codir tal o £25 ar unrhyw un fydd ddim yn mynchu heb adael i ni wybod 24 awr cyn y sesiwn.

Cwesitynau Cyffredin:

Ble all i gysylltu a’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a:

Jo Clark: jo.clark@wales.coop / 029 2080 7035

Delyth Rees: delyth.rees@wales.coop / 07823 342301


Share with friends

Date and Time

Location

Wales Co-operative Centre

13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved