Healthy Ageing Social Ventures /Mentrau Cymdeithas Heneiddio'n Iach

Healthy Ageing Social Ventures /Mentrau Cymdeithas Heneiddio'n Iach

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

An opportunity for social enterprises in Wales to find out more about UK Research and Innovation's SBRI Healthy Ageing Competitition

About this event

Are you a social enterprise in Wales with an innovation idea or service that could support healthy ageing? UK Research and Innovation’s SBRI Healthy Ageing Social Ventures Competition could be for you.

Launching on 19 July, the competition aims to help you achieve your mission by awarding a total of £4m. Contracts for eligible project costs will be allocated across two funding streams:

Stream 1: £25 – 50k

Stream 2: £51 – 150k

To find out more about how the SBRI for Social Ventures will work, how to apply and what UKRI are seeking please register here for this online briefing and Q&A on Tuesday 10th August 2021. There will also be an opportunity to network with other social enterprises in this field:

12:00 General introductions

12:05 Introduction to Social Ventures SBRI competition

12:25 General Q&A

12:45: Networking

13:00 Close

We also have one to one 30 minute surgeries available for further information and a chance to talk with:

• Helen Crampin, Innovation and Technology Lead, Healthy Ageing.

• Welsh Government

• Business Adviser, Social Business Wales

Surgery slots are available on a first come first served basis. To book, click here.

Cystadleuaeth Mentrau Cymdeithasol Heneiddio'n Iach

Ydych chi’n fenter gymdeithasol yng Nghymru sydd â syniad neu wasanaeth arloesol a allai gefnogi heneiddio'n iach? Gallai’r gystadleuaeth Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI) Mentrau Cymdeithasol Heneiddio'n Iach Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) fod yn berffaith i chi.

Nod y gystadleuaeth a chaiff ei lansio ar 19 Gorffennaf yw eich helpu chi i gyflawni eich cenhadaeth drwy ddyfarnu cyfanswm o £4m. Gyda grantiau ar gyfer costau prosiect cymwys yn cael eu dyrannu ar draws dwy ffrwd ariannu:

Ffrwd 1: £25 – 50k

Ffrwd 2: £51 – 150k

I gael gwybod mwy am sut y bydd Mentrau Cymdeithasol SBRI yn gweithio, sut i wneud cais a'r hyn y mae UKRI yn ei geisio, cofrestrwch yma ar gyfer y sesiwn friffio ar-lein hon a sesiwn holi ac ateb ddydd Mawrth 10 Awst 2021. Bydd cyfle hefyd i rwydweithio gyda mentrau cymdeithasol eraill yn y maes hwn:

12:00 Cyflwyniadau cyffredinol

12:05 Cyflwyniad i gystadleuaeth Mentrau Cymdeithasol SBRI

12:25 Sesiwn Holi ac Ateb Cyffredinol

12:45: Rhwydweithio

13:00: Gorffen

Mae yna gymorthfeydd 30 munud un i un ar gael am fwy o wybodaeth a chyfle i siarad gyda:

• Helen Crampin, Arweinydd Arloesi a Thechnoleg, Heneiddio'n Iach.

• Llywodraeth Cymru

• Ymgynghorydd Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae slotiau cymorthfeydd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. I archebu, cliciwch yma.

Save This Event

Event Saved