Free

Healthy Schools Training - Hyfforddiant Ysgolion Iach

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Teilo's Church

62 Cheriton Crescent

Portmead

Swansea, Swansea SA5 5LA

View Map

Event description

Description

Healthy Schools Training for Healthy Schools Coordinators, maximum of 40 spaces available.

The day will focus on sharing good practice between schools and an excellent opportunity for updates on relevant health topics.

Lunch will be provided, please let us know of any dietary requirements.


Hyfforddiant Ysgolion Iach ar gyfer Cydlynydd Ysgolion Iach, Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, dim ond 40 lle ar gael.

Bydd y diwrnod yn ffocysu ar rhannu arferion da rhwng ysgolion a fydd yn fuddiol iawn i dderbyn gwybodaeth ar amrywiaeth o dopigau iechyd

Darparwyd cinio, plis rhowch wybod os oes alergedd fwyd.

Share with friends

Date and Time

Location

St Teilo's Church

62 Cheriton Crescent

Portmead

Swansea, Swansea SA5 5LA

View Map

Save This Event

Event Saved