Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Queen Street

Queen Street

Cardiff

CF10

United Kingdom

View Map

Event description
Let’s Celebrate ! / Gadewch i ni ddathlu!

About this Event

HEIW has been invited to join other NHS organisations in celebrating and participating in the 2019 Pride Cymru Parade on Saturday 24th August.

The Parade is an inclusive, fun and visually spectacular annual celebration with the event this year marking 50 years since the Stonewall Riots. Last year the parade attracted over 15,000 participants stretching over a mile and a half long through the streets of Cardiff, bringing people together to celebrate inclusion and diversity.

We have spaces available for HEIW staff who wish to take part and show their support.

As part of our NHS section, there will be some music, and a simple dance routine to learn; a choir and singers will also be joining us.

We will be holding dance rehearsals throughout August, so dust off your dancing shoes and come and join us.

Look out for further information as planning evolves. Please see video clip attached to learn the dance moves to get you on the way.

Gwahoddwyd AaGIC i ymuno â sefydliadau eraill y GIG i ddathlu a chymryd rhan yn Gorymdaith Pride Cymru 2019 ddydd Sadwrn 24 Awst.

Mae'r Orymdaith yn ddathliad blynyddol cynhwysol, hwyliog a gwefreiddiol gyda'r digwyddiad eleni yn nodi 50 mlynedd ers Terfysgoedd Stonewall. Y llynedd denodd yr Orymdaith dros 15,000 o gyfranogwyr yn ymestyn dros filltir a hanner o hyd trwy strydoedd Caerdydd, gan ddod â phobl ynghyd i ddathlu cynhwysiant ac amrywiaeth.

Mae gennym leoedd ar gael i staff AaGIC sy'n dymuno cymryd rhan a dangos eu cefnogaeth.

Fel rhan o'n hadran GIG, bydd cerddoriaeth, a threfn ddawns syml i'w dysgu, bydd côr a chantorion hefyd yn ymuno â ni.

Byddwn yn sefydlu cyfrif Eventbrite, y gall pobl gofrestru trwyddo; byddwn hefyd yn cynnal ymarferion dawns drwy gydol mis Awst, felly taflwch mlaen eich esgidiau dawnsio a dewch i ymuno â ni!

Cadwch lygad allan am wybodaeth bellach wrth i bethau ddatblygu pen hyn - a dyma'r symudiadau dawns i'ch cael chi ar y ffordd

Share with friends

Date and Time

Location

Queen Street

Queen Street

Cardiff

CF10

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved