Free

Helping young adults (16-25) to safely explore the digital landscape - Swan...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dylan Thomas Centre

Somerset Place

Swansea

SA11RR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

‘Helping young adults to safely explore the digital landscape’
Join us for a ½ day training session focussing on supporting young adults (16-25) navigate the internet safely.
‘Helping young adults to safely explore the digital landscape’” is a special ½ day training session which aims to help share best practice.

This session will to support you in your work with Young Adults (16-25). You will:
• Learn to confidently build young people’s digital skills.
• Discover resources, apps and website you can use to negotiate the online world collaboratively, safely and mindfully.
• Gain the confidence to support others to get online.
All our sessions are interactive and participatory.
This session is aimed at anyone working with young adults. For example, Careers Advisors, Job Centre Work Coaches, Youth Workers, Young Adult Carer Workers, College support staff, youth homeless workers, Care Leaver workers and volunteers.


‘Helpu oedolion ifanc i archwilio’r dirwedd ddigidol yn ddiogel’
Ymunwch â ni am sesiwn hyfforddi ½ diwrnod, fydd yn canolbwyntio ar gynorthwyo oedolion ifanc (16-25 oed) i lywio’r rhyngrwyd yn ddiogel.
Mae ‘Helpu oedolion ifanc i archwilio’r dirwedd ddigidol yn ddiogel’ yn sesiwn hyfforddi ½ diwrnod arbennig sydd â’r nod o rannu arfer gorau. Bydd y sesiwn hon yn eich cynorthwyo chi yn eich gwaith gydag oedolion ifanc (16-25 oed). Byddwch yn:
• Dysgu i feithrin sgiliau digidol pobl ifanc yn hyderus;
• Darganfod adnoddau, apiau a gwefannau y gallwch eu defnyddio i lywio’r byd ar-lein ar y cyd, yn ddiogel ac yn ystyriol;
• Ennill yr hyder i gynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein.
Mae ein holl sesiynau’n rhyngweithiol a chyfranogol.
Mae’r sesiwn hon wedi cael ei hanelu at unrhyw un sy’n gweithio gydag oedolion ifanc. Er enghraifft, Cynghorwyr Gyrfaoedd, Hyfforddwyr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith, Gweithwyr Ieuenctid, Gweithwyr Pobl Ifanc sy’n Ofalwyr, staff cymorth Colegau, gweithwyr pobl ifanc ddigartref, a gweithwyr y rheiny sy’n gadael gofal.

Share with friends

Date and Time

Location

Dylan Thomas Centre

Somerset Place

Swansea

SA11RR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved