Free

Heneiddio'n Dda yng Ngymru: Dathlu Cymunedau yn Aberystwyth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Campws Penglais

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ymuno â ni i ddathlu rhywfaint o’r gwaith ffantastig sy’n digwydd mewn trefi, pentrefi a dinasoedd yng Nghymru er mwyn eu gwneud nhw’n lleoedd da i heneiddio.

Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn gyfle i rannu gwybodaeth a datblygu syniadau newydd ynglŷn â sut y gallwn ni wneud Cymru yn genedl o gymunedau oed gyfeillgar a chefnogol i ddementia, osgoi cwympiadau, ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd a gwella cyfleoedd dysgu a chyflogi ar gyfer pobl hŷn.

Dewch i gwrdd a chlywed gan rai o sêr Heneiddio’n Dda yng Nghymru, pobl a sefydliadau sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau a llesiant pobl hŷn yn eu cymunedau.

Beth yw nodau’r diwrnod?

  • Dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu ymarfer da.
  • Dod i wybod am rywfaint o’r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru, a sut y gallwch chi gymryd rhan.
  • Darganfod mwy ynglŷn â’r adnoddau a’r gefnogaeth sydd ar gael a all eich helpu chi gyda’ch gwaith.
  • Gwneud cysylltiadau newydd a dod o hyd i bartneriaid newydd i weithio gyda nhw.

Ar gyfer pwy y mae’r digwyddiad?

  • Ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu gwneud yr amgylchedd lle maen nhw’n byw neu’n gweithio ynddo yn fwy cefnogol a chadarnhaol ar gyfer pobl o bob oed.


Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Campws Penglais

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved