Free

Heneiddio'n Dda yng Ngymru: Dathlu Cymunedau yng Nghaerdydd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Celfyddydau Chapter

Heol Farchnad

Canton

Caerdydd, Cymru CF5 1QE

Event description

Description

Ymuno â ni i ddathlu rhywfaint o’r gwaith ffantastig sy’n digwydd mewn trefi, pentrefi a dinasoedd yng Nghymru er mwyn eu gwneud nhw’n lleoedd da i heneiddio.

Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn gyfle i rannu gwybodaeth a datblygu syniadau newydd ynglŷn â sut y gallwn ni wneud Cymru yn genedl o gymunedau oed gyfeillgar a chefnogol i ddementia, osgoi cwympiadau, ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd a gwella cyfleoedd dysgu a chyflogi ar gyfer pobl hŷn.

Dewch i gwrdd a chlywed gan rai o sêr Heneiddio’n Dda yng Nghymru, pobl a sefydliadau sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau a llesiant pobl hŷn yn eu cymunedau.

Beth yw nodau’r diwrnod?

  • Dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu ymarfer da.
  • Dod i wybod am rywfaint o’r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru, a sut y gallwch chi gymryd rhan.
  • Darganfod mwy ynglŷn â’r adnoddau a’r gefnogaeth sydd ar gael a all eich helpu chi gyda’ch gwaith.
  • Gwneud cysylltiadau newydd a dod o hyd i bartneriaid newydd i weithio gyda nhw.

Ar gyfer pwy y mae’r digwyddiad?

  • Ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu gwneud yr amgylchedd lle maen nhw’n byw neu’n gweithio ynddo yn fwy cefnogol a chadarnhaol ar gyfer pobl o bob oed.


Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Celfyddydau Chapter

Heol Farchnad

Canton

Caerdydd, Cymru CF5 1QE

Save This Event

Event Saved