Free

Her STEM i'r Teulu - STEM Family Challenge

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gyfun Llangefni

Penrallt

Llangefni

LL77 7NG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydym yn gwahodd myfyrwyr a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn digwyddiad hwyliog ac unigryw sydd wedi ei gynllunio i godi ymwybyddiaeth ac i ddangos i deuluoedd pa gyrsiau a gyrfaoedd sydd ar gael ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (Pynciau STEM). Yn ogystal â rhoi cyfle i chi weithio mewn tîm gyda'ch teulu, bydd cyfle i chi gyfarfod â rhai o weithwyr Horizon er mwyn gweld pa yrfaoedd posibl fydd gan eu busnes a bydd y teulu buddugol yn derbyn tlws.

Students and family members are invited to take part in an enjoyable and unique event which has been designed to raise awareness and show families, some of the courses and careers available in Science, Technology, Engineering and Maths (STEM). As well as giving you the opportunity to work in your family teams, you will have the chance to meet Horizon employees to see what careers their business will have and the winning family will also be presented with a trophy.Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gyfun Llangefni

Penrallt

Llangefni

LL77 7NG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved