Free

Herhalingen | Iterations

Event description
Herhalingen | Iterations is een tentoonstelling met werk van Leen Vandierendonck te FLOOAT.

About this Event

NL

Net als in haar werk is Iteratie de herhaling van een proces om een (mogelijks onbegrensde) reeks van resultaten te genereren. Elke herhaling van het proces is een aparte iteratie, en de uitkomst van elke iteratie is het startpunt van de volgende iteratie. Haar werk reflecteert over hoe groepen mensen zich vormen, bewegen en uiteenvallen. Vlakken, genomen uit onze materiële wereld, vormen daarin structuren, genealogische verbindingen en niet letterlijke alfabetten. 

ENG

As in her works, Iteration is the repetition of a process in order to generate a (possibly unbounded) sequence of outcomes. Each repetition of the process is a single iteration, and the outcome of each iteration is then the starting point of the next iteration. Her work reflects on how groups of people are formed, how they move and fall apart. Planes, taken from our material world, form structures, genealogical connections and alphabets within.

Share with friends

Save This Event

Event Saved