Free

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - Bangor - Sesiynau drwy gyfrwng y...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room D0:08, The Management Centre

Bangor Business School

College Road

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Cewch ddewis mynychu un neu’r tair ohonynt. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth GwE 2017 yw:

11.30am-1pm – Seiberfwlio, yn cynnwys ymddiriedaeth

2.00-3.30pm –Rhannu delweddau, yn cynnwys secstio

4.00-5.30pm – Ffaith neu ffuglen, yn cynnwys newyddion ffug a meddwl yn feirniadol.

Rydych chi'n cofrestru ar gyfer y tair sesiwn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi.

Beth fyddai ei angen?

  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur).

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.Share with friends

Date and Time

Location

Room D0:08, The Management Centre

Bangor Business School

College Road

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved