Free

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - CSC - Sesiynau drwy gyfrwng y Gy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Conference Centre

Tŷ Dysgu

Cefn Coed

Nantgarw

CF15 7QQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Cewch ddewis mynychu un neu’r tair ohonynt. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth CSC 2017-2018 yw:

Sesiwn y bore:

09.00 - 10.30 - Rhannu lluniau, gan gynnwys secstio

10.30 - 12.00 – Sut i gadw fy hun yn ddiogel ar-lein

Sesiwn y pnawn:

13.00- 14.30 – Ffaith neu ffuglen a TrustMe

14.30 - 16.00 – Bwlio ar-lein

Rydych chi'n cofrestru ar gyfer sesiwn yn y bore a sesiwn yn y prynhawn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi.

Beth fyddai ei angen?

  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb
  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur).

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.Share with friends

Date and Time

Location

The Conference Centre

Tŷ Dysgu

Cefn Coed

Nantgarw

CF15 7QQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved