Free

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - EAS - Sesiynau drwy gyfrwng y Gy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Meeting room 3

Tredomen Innovation & Technology Centre

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7FQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth EAS 2018 yw:

Sesiwn y bore:

09.00 - 10.30 - Rhannu lluniau, gan gynnwys secstio

10.30 - 12.00 – Sut i gadw fy hun yn ddiogel ar-lein

Sesiwn y pnawn:

13.00- 14.30 – Ffaith neu ffuglen a TrustMe

14.30 - 16.00 – Bwlio ar-lein

Rydych chi'n cofrestru ar gyfer sesiwn yn y bore a sesiwn yn y prynhawn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi.

Beth fyddai ei angen?

  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb
  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur).

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.Share with friends

Date and Time

Location

Meeting room 3

Tredomen Innovation & Technology Centre

Ystrad Mynach

Hengoed

CF82 7FQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved