Free

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - ERW - Sir Gaerfyrddin - Sesiynau...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Griffith Jones Training Centre, Gwydion

St Clears

SA33 4BT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Gallwch dewis mynd i sesiwn y bore, sesiwn y prynhawn, neu’r ddwy. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • dangoswch sut mae’r adnoddau hyn yn berthnasol i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth ERW 2018 yw:

Sesiwn y bore:

09.00 - 10.30 - Rhannu lluniau, gan gynnwys secstio

10.30 - 12.00 – Sut i gadw fy hun yn ddiogel ar-lein

Sesiwn y pnawn:

13.00- 14.30 – Ffaith neu ffuglen a TrustMe

14.30 - 16.00 – Bwlio ar-lein

Beth fyddai ei angen?

  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb
  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur).

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyfforddiant trwy gyfrwng y Saesneg ar gael.


Share with friends

Date and Time

Location

Griffith Jones Training Centre, Gwydion

St Clears

SA33 4BT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved