Sales Ended

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - Gwynedd - Sesiynau drwy gyfrwng...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Eifionydd

Porthmadog

LL49 9HS

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Cewch ddewis mynychu un neu’r tair ohonynt. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth GwE 2017 yw:

11.30am-1pm – Seiberfwlio, yn cynnwys ymddiriedaeth

2.00-3.30pm –Rhannu delweddau, yn cynnwys secstio

4.00-5.30pm – Ffaith neu ffuglen, yn cynnwys newyddion ffug a meddwl yn feirniadol.

Rydych chi'n cofrestru ar gyfer y tair sesiwn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi.

Beth fyddai ei angen?

  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur).

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Eifionydd

Porthmadog

LL49 9HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved