Free

Heriau presennol o ran diogelwch ar-lein - Sir Ddinbych - Sesiynau drwy gy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Meeting Room 1

Caledfryn

Smithfield Road

Denbigh

LL16 3RJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewis o weithdai hyfforddiant awr a hanner o hyd i archwilio materion presennol o ran diogelwch ar-lein ac ystyried yr adnoddau perthnasol i'ch helpu chi. Cewch ddewis mynychu un neu’r tair ohonynt. Mae croeso i gynadleddwyr o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd pob sesiwn yn gwneud y canlynol:

  • canolbwyntio ar bwnc yn ymwneud â diogelwch ar-lein
  • arddangos cynnwys a gynhyrchwyd gan SWGfL ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  • darparu cyfle i edrych ar gynnwys Hwb
  • ymhelaethu ar bwnc yr adnodd a’i drafod.

Y pynciau yn rhanbarth GwE 2018 yw:

11.30 - 13.00 – Rhannu lluniau

14.00 - 15.30 – Ffaith neu ffuglen

16.00 - 17.30 – Bwlio ar-lein

Rydych chi'n cofrestru ar gyfer y tair sesiwn, ond gallwch ddewis mynd i unrhyw rai sy'n berthnasol neu'n gyfleus i chi.

Beth fyddai ei angen?

  • parodrwydd i drafod/diddordeb mewn materion diogelwch ar-lein
  • dyfais gyda chysylltiad â’r we (e.e. Tabled neu liniadur)
  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb

Mae tystysgrifau presenoldeb ar gael ar gyfer pob sesiwn.Share with friends

Date and Time

Location

Meeting Room 1

Caledfryn

Smithfield Road

Denbigh

LL16 3RJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved