Free

Hive (Llandudno) Community for Modern Working: Fresh Air For Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Welsh Government

Llandudno Junction

Llandudno Junction

LL31 9RZ

United Kingdom

View Map

Event description
Fresh Air for Business: Taking you outside so you feel good on the inside

About this Event

Mae Hive, y Gymuned ar gyfer Gweithio Modern yn dod â chyflogwyr o bob sector yng Nghymru at ei gilydd i rannu gwybodaeth, cysylltu a rhwydweithio!

Ymunwch â ni yn ein digwyddiadau sydd i ddod gyda Leah Sian Davies o Fresh Air Fridays. Bydd Sian yn mynd â ni allan i'r awyr iach ac yn rhannu ffyrdd syml ac effeithiol o wella ein lles yn y gweithle a'r tu allan.

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen arnoch i hybu eich iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol! Profwyd bod y sgiliau y byddwch yn eu hymarfer nid yn unig yn gwella lles unigolion, ond hefyd yn creu gwell perthynas waith o fewn timau a sefydliadau. Byddwn yn treulio hanner y sesiwn y tu allan yn yr awyr iach a'r hanner arall yn trafod ac yn rhannu sut y gallwch ddod â'r sgiliau hyn i'r gweithle.

Agenda:

10:30yb Croeso a chyflwyniadau

10:45yb Leah Davies – Fresh Air for Business

12:00yb Camau nesaf

12:30yb Cinio a chloi

Cyfarwyddiadau arbennig:

Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd a dewch ag esgidiau cyfforddus. Bydd yn daith gerdded rwydd, gyda digon o gyfle i stopio a sgwrsio.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

emma.tamplin@chwaraeteg.com

Hive, the Community for Modern Working brings together employers from across the sectors in Wales to share knowledge, connect and network!

Join us at our upcoming events with Leah Sian Davies from Fresh Air Fridays who will be taking us out into the fresh air and sharing some simple and effective ways to improve our wellbeing inside and outside of the workplace.

The skills you will practice in the session are designed to support our physical, mental and emotional health, and have been proven to not only improve the wellbeing of individuals, but create better working relationships within teams and organisations. We will spend half of the session outdoors in the fresh air and the other half discussing and sharing how you can bring these skills into the workplace.

Agenda:

10:30am Welcome and introductions

10:45am Leah Davies – Fresh Air for Business

12:00pm Next steps

12:30pm Lunch and close

Special instructions:

Please dress appropriately for the weather and bring comfortable shoes. It will be a very gentle stroll, with lots of stops to chat.

For more information please contact:

Emma Tamplin, Collaboration Partner, emma.tamplin@chwaraeteg.com

Share with friends

Date and Time

Location

Welsh Government

Llandudno Junction

Llandudno Junction

LL31 9RZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved