Free

Hive - The Community for Modern Working (Wrexham)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hive, The Community for Modern Working returns later this month bringing together businesses
from across Wales to explore today’s modern ways of working that will help transform your
business and create a more engaged workforce.

Mae Hive, y Gymuned ar gyfer Gweithio Modern, yn dychwelyd yn ddiweddarach yn y mis gan ddwyn ynghyd busnesau o bob cwr o Gymru i archwilio ffyrdd modern heddiw o weithio a fydd yn helpu i weddnewid eich busnes a chreu gweithlu mwy brwdfrydig.

Research has shown that modern working practices provide economic and societal benefits to businesses and employees, but how do businesses in Wales perceive and implement MWP?

Mae ymchwil wedi dangos bod arferion gwaith modern yn cynnig manteision economaidd a chymdeithasol i fusnesau a gweithwyr, ond sut mae busnesau yng Nghymru yn gweld MWP ac yn ei roi ar waith?

Join Dr Sophie Buchaillard, Founder of Creative Confidence Consulting to discover what a results-only management strategy could do for your business, and whether its general principles could help address the causes of women underrepresentation in certain sectors.

Ymunwch â Dr Sophie Buchaillard, sylfaenydd Creative Confidence Consulting i weld beth allai strategaeth rheoli canlyniadau’n unig ei gwneud i’ch busnes chi, ac a allai ei hegwyddorion cyffredinol helpu i fynd i'r afael ag achosion diffyg cynrychiolaeth menywod mewn rhai sectorau.

Programme:

10:00am Registration and Refreshments / Lluniaeth a rhwydweithio
10:30am Research: Perceptions of Modern Working Practices / Ymchwil: Canfyddiadau o Arferion Gweithio Modern
11:00am Interactive Workshop: Results Only Working Environment / Gweithdy Rhyngweithiol: Amgylchedd Gwaith Canlyniadau’n Unig
13:00pm Network Members Updates / Diweddariadau aelodau'r rhwydwaith
13:30pm Lunch and Networking / Cinio a Rhwydweithio

Share with friends

Date and Time

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved