Free

Hive - The Community for Modern Working (Wrexham)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glyndwr University

Erddig Suite

Wrexham Campus

Mold Road, Wrexham, LL11 2AH

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hive, The Community for Modern Working returns later this month bringing together businesses from across Wales to explore today’s modern ways of working that will help transform your business and create a more engaged workforce.

Research has shown that modern working practices provide economic and societal benefits to businesses and employees, but how do businesses in Wales perceive and implement MWP?

Join Dr Sophie Buchaillard, Founder of Creative Confidence Consulting to discover what a results-only management strategy could do for your business, and whether its general principles could help address the causes of women underrepresentation in certain sectors.

Mae Hive, y Gymuned ar gyfer Gweithio Modern, yn dychwelyd yn ddiweddarach yn y mis gan ddwyn ynghyd busnesau o bob cwr o Gymru i archwilio ffyrdd modern heddiw o weithio a fydd yn helpu i weddnewid eich busnes a chreu gweithlu mwy brwdfrydig.

Mae ymchwil wedi dangos bod arferion gwaith modern yn cynnig manteision economaidd a chymdeithasol i fusnesau a gweithwyr, ond sut mae busnesau yng Nghymru yn gweld MWP ac yn ei roi ar waith?

Ymunwch â Dr Sophie Buchaillard, sylfaenydd Creative Confidence Consulting i weld beth allai strategaeth rheoli canlyniadau’n unig ei gwneud i’ch busnes chi, ac a allai ei hegwyddorion cyffredinol helpu i fynd i'r afael ag achosion diffyg cynrychiolaeth menywod m ewn rhai sectorau.

27th June /Mehefin 2017 –, Glyndwr University, Erddig Suite, Wrexham Campus, Mold Road, Wrexham LL11 2AH

Programme / Rhaglen:

10:30am Registration and Refreshments / Lluniaeth a rhwydweithio

11:00am Research: Perceptions of Modern Working Practices / Ymchwil: Canfyddiadau o Arferion Gweithio Modern

11:30am Interactive Workshop: Results Only Working Environment / Gweithdy Rhyngweithiol: Amgylchedd Gwaith Canlyniadau’n Unig

13:30pm Network Members Updates / Diweddariadau aelodau'r rhwydwaith

14:00pm Lunch and Networking / Cinio a Rhwydweithio

Share with friends

Date and Time

Location

Glyndwr University

Erddig Suite

Wrexham Campus

Mold Road, Wrexham, LL11 2AH

Save This Event

Event Saved