Free

Ho Chi Minh City Dutch Pancake Night - Saturday 26 October

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

DaBlend Hostel

417/2 Hoà Hảo

Hồ Chí Minh

Viet Nam

View Map

Event description

Description

Feel free to join the Whatsapp group for this event via this link: https://chat.whatsapp.com/Ljm2ywekN7E88a2bQ7DYsq

Here the Facebook page for this event: https://www.facebook.com/events/365398547667333
-------
Đối với văn bản bằng tiếng Việt, xem bên dưới.
-------
Join the Dutch pancake night in Ho Chi Minh City on Saturday 26 October from 7pm onwards, during which we prepare Dutch pancakes for free. Around 10pm we will go to another place to continue the evening.

This Dutch pancake party is a continuation of ones that I organized in other cities all over the world, right now for more than 570 times, for example in New York, Tokyo, Rio de Janeiro, Hong Kong, and Dar Es Salaam.

The location of the event is Dablend Hostel, located in district 10. The address is 417/2 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh.

The event is free and also the pancakes are provided for free. If you decide to join, feel free to bring toppings or snacks! I make sure there are sufficient pancake ingredients. Drinks have to be bought at the location though.

Here several pages on the Dutch Pancake Night:
- My TEDx talk on globetrotting with Dutch Pancake Events: https://www.youtube.com/watch?v=XPa7V5shQAs
- Website: https://www.dutchpancakeevents.com/
- Dutch Pancake event page: https://web.facebook.com/profile.php?id=1127435713963068
- Video of a past event in Brazil: https://vimeo.com/256783761
- CNN coverage: https://www.youtube.com/watch?v=5EBKCq_6KJ4

If you have any questions about this event, feel free to contact me:
- Facebook: https://www.facebook.com/robin.vogelaar.75
- Whatsapp: +65 84 99 63 74

Hope to see many of you then!
-------
Tham gia đêm bánh xèo Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 từ 7 giờ tối trở đi, trong thời gian đó chúng tôi chuẩn bị bánh xèo Hà Lan miễn phí. Khoảng 10 giờ tối, chúng tôi sẽ đi đến một nơi khác để tiếp tục buổi tối.

Bữa tiệc pancake Hà Lan này là sự tiếp nối của những người mà tôi tổ chức ở các thành phố khác trên toàn thế giới, ngay bây giờ trong hơn 570 lần, ví dụ như ở New York, Tokyo, Rio de Janeiro, Hồng Kông và Dar Es Salaam.

Địa điểm diễn ra sự kiện là Dablend Hostel, tọa lạc tại quận 10. Địa chỉ là 417/2 Tiết Hảo, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Sự kiện này là miễn phí và bánh kếp cũng được cung cấp miễn phí. Nếu bạn quyết định tham gia, hãy thoải mái mang toppings hoặc đồ ăn nhẹ! Tôi chắc chắn rằng có đủ thành phần pancake. Đồ uống phải được mua tại địa điểm mặc dù.

Dưới đây là một số trang về Đêm Pancake Hà Lan:
- My TEDx talk on globetrotting with Dutch Pancake Events: https://www.youtube.com/watch?v=XPa7V5shQAs
- Website: https://www.dutchpancakeevents.com/
- Dutch Pancake event page: https://web.facebook.com/profile.php?id=1127435713963068
- Video of a past event in Brazil: https://vimeo.com/256783761
- CNN coverage: https://www.youtube.com/watch?v=5EBKCq_6KJ4

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự kiện này, vui lòng liên hệ với tôi:
- Facebook: https://www.facebook.com/robin.vogelaar.75
- Whatsapp: +65 84 99 63 74

Hy vọng được gặp nhiều bạn rồi!

Share with friends

Date and Time

Location

DaBlend Hostel

417/2 Hoà Hảo

Hồ Chí Minh

Viet Nam

View Map

Save This Event

Event Saved