Free

Holocaust Memorial Day - Torn From Home / Ddydd Coffáu’r Holocost - Tynnu o...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Memorial Hall / Neuadd Goffa

Bodhyfryd

Wrexham / Wrecsam

LL12 7AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This year the theme is Torn from home. ‘Home’ usually means a place of safety, comfort and security. On HMD 2019 we will reflect on what happens when individuals, families and communities are driven out of, or wrenched from their homes, because of persecution or the threat of genocide, alongside the continuing difficulties survivors face as they try to find and build new homes when the genocide is over. HMD 2019 will also mark the 25th anniversary of the Genocide in Rwanda, which began in April 1994

A memorial event, with a variety of speakers to illustrate this year's theme 'Torn From Home'.
Exhibitions are available to view from 10.00am with the event starting at 10.30am finishing at 12.00pm. Food from the various cultures and countries affected by genocide will be available after the ceremony.

Thema eleni ydy Tynnu o’r Cartref . Mae ‘Cartref’ fel arfer yn golygu man diogel lle’r ydych yn teimlo’n gyfforddus ac yn gartrefol. Ar Ddydd Coffáu’r Holocost 2019, byddwn yn trafod yr effaith pan gaiff unigolion, teuluoedd a chymunedau eu gwahardd neu eu tynnu o’u cartref oherwydd erledigaeth neu’r peryg o hil-laddiad. Byddwn hefyd yn bwrw golwg ar drafferthion parhaus y goroeswyr wrth iddyn nhw fynd ati i geisio dod o hyd i ac adeiladu cartrefi newydd unwaith i’r hil-laddiad ddod i ben. Bydd Dydd Coffáu’r Holocost 2019 hefyd yn nodi 25 mlynedd ers yr Hil-laddiad yn Rwanda a wnaeth gychwyn ym mis Ebrill 1994.

Digwyddiad coffáu, gydag amrywiaeth o siaradwyr yn trafod thema eleni ‘Tynnu o’r Cartref’.
Gallwch fwrw golwg ar yr arddangosfeydd o 10.00yb a bydd y digwyddiad yn dechrau am 10.30yb a gorffen am 12.00yp. Bydd bwyd o amryw o wahanol ddiwylliannau a gwledydd, wedi eu heffeithio gan hil-laddiad, ar gael ar ôl y seremoni.

Share with friends

Date and Time

Location

Wrexham Memorial Hall / Neuadd Goffa

Bodhyfryd

Wrexham / Wrecsam

LL12 7AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved