Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Treborth Botanic Garden

Treborth Coastal/Forest Path

Bangor

LL57 2RX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Home Preserves: Making the Most of your Produce

This course will offer a comprehensive overview of the different preserving methods available to the home grower.

The theory part will cover the important aspects of food hygiene and introduce a huge variety of different preserving methods, including jam and chutney making, pickling and bottling, preparing your produce for home freezing, juicing, cordials and country wines, dehydration and lactic fermentation.

You will also get to make a jam, jelly or chutney to take home with you. For this you will need to bring approximately 1kg of produce of your choice and 4 jam jars.

Booking is essential. 10am-4pm. £32.50 (£29.50 Concessions & National Botanic Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Treborth Botanic Garden.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cyffeithiau Cartref: Gwneud y mwyaf o’ch Cynnyrch

Bydd y cwrs hwn yn cynnig trosolwg gynhwysfawr ar y gwahanol ddulliau o greu cyffeithiau sydd ar gael i’r sawl sy’n tyfu cynnyrch cartref.

Bydd y rhan theori yn delio ag agweddau pwysig ar hylendid bwyd ac yn cyflwyno amrywiaeth eang o wahanol ddulliau o greu cyffaith, gan gynnwys gwneud jam a siytni, piclo a chadw mewn poteli, paratoi eich cynnyrch i’w rewi gartref, gwneud sudd, cordial a gwin cartref, dysychu ac eplesu lactig.

Byddwch hefyd yn cael gwneud jam, sieli neu siytni i fynd adre gyda chi. Ar gyfer hyn bydd angen ichi ddod â thuag 1kg o gynnyrch o’ch dewis chi a 4 pot jam.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-4yp. £32.50 (£29.50 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Treborth.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Date and Time

Location

Treborth Botanic Garden

Treborth Coastal/Forest Path

Bangor

LL57 2RX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved