Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holland House

Cardiff

CF24

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 Llywodraeth Cymru - 15 Mawrth 2018, Gwesty Mercure, Caerdydd


Horizon 2020 a FP9: Creu partneriaethau, sicrhau llwyddiant

Bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf, a gynhelir gan Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, yn tanlinellu sut mae Cymru sy'n wynebu allan yn cael budd o ymgysylltu â Rhaglenni Ymchwil ac Arloesi Fframwaith yr UE. Byddwn yn ystyried sut y bydd ymrwymiad parhaus i gydweithredu ag Ewrop a gweddill y byd yn helpu Cymru i gystadlu a thyfu.

Caiff ymchwilwyr, busnesau a llunwyr polisi fel ei gilydd gyfle i glywed cyflwyniadau gan brif siaradwyr megis Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cyllid a'r Comisiwn Ewropeaidd. Cynhelir nifer o weithdai arbenigol yn ystod y prynhawn.

__________________________________


Welsh Government’s Horizon 2020 Annual Event - 15 March 2018, Mercure Hotel, Cardiff

Horizon 2020 and FP9: Forging partnerships, driving success.

Next year’s event, hosted by the Welsh Government’s Horizon 2020 Unit, will highlight how an outward-facing Wales benefits from engagement with the EU Framework Programmes for Research and Innovation. We will explore how continued commitment to collaborate with Europe and the rest of the World will drive Wales’ competitiveness and growth.

Researchers, businesses and policy-makers alike will have the opportunity to hear presentations from key note speakers such as Mark Drakeford AM, Finance Secretary and the European Commission. The afternoon will provide expert workshops.


Share with friends

Date and Time

Location

Holland House

Cardiff

CF24

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved