Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Ticket Information

Type End Quantity
RSVP 15 Nov 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Horizon 2020 - Gweithdy Ffug-werthuso / Mock Evaluation Workshop

Event Details

Mae'n amlwg bod Horizon 2020 yn fwy cystadleuol na Rhaglen Fframwaith 7 (FP7) oedd yn bodoli ynghynt.  Bydd y gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ynghylch sut i lunio cais llwyddiannus gan ganolbwyntio ar y galwadau ar gyfer thema deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch / Diwydiant 4.0.

Bydd y gweithdy'n helpu ymgeiswyr Horizon 2020 i ddeall:

 • beth yw disgwyliadau'r adolygwyr, y paneli a'r ariannwr ar gyfer bob adran o'r cais, a'r meini prawf ar gyfer marcio a'u gosod mewn trefn;
 • y broses werthuso o gyflwyno'r cais i gael cynnig cyllid.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly archebwch eich lle cyn gynted â phosib!

Pwy ddylai fod yn bresennol? Mae'r gweithdy hwn ar gyfer ymgeiswyr presennol a darpar ymgeiswyr galwadau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch Horizon 2020 gan y byddant yn gallu cael cyngor gan staff â phrofiad o gyflwyno a gwerthuso ceisiadau.  Gweithdy technegol fydd hwn felly bydd angen i'r rhai sy'n cymryd rhan fod yn gyfarwydd â phroses ymgeisio Horizon 2020 neu broses gystadleuol debyg ar gyfer cyllid i wneud ymchwil. Rydyn ni'n gwahodd pobl sy'n rhan o Horizon 2020 o faes diwydiant, y byd academaidd ac o sefydliadau ymchwil a thechnoleg er mwyn sicrhau y caiff ystod eang o arbenigedd a barn ei gynrychioli yn y gweithdy. Y nod yw deall a mynd i'r afael â’r materion hynny sydd wedi peri trafferth wrth geisio cynyddu’r nifer sy'n llwyddo.

Agenda:

12:45 – 13:00      Cyrraedd a Chofrestru

13:00 – 15:00      Gweithdy Ffug-werthuso (Hefin Rowlands)

   • 13:00 – 13:15 Cyflwyniad i'r broses adolygu ac i'r gweithdy
   • 13:15 – 13:40 Y grŵp i adolygu un adran o gais
   • 13:40 – 14:20 Ffurfio grwpiau llai i adolygu mwy o adrannau a rhoi adborth
   • 14:20 – 15:00 Rhannu canlyniadau gyda gweddill y grwpiau 

It is clear that Horizon 2020 is more competitive than its predecessor Framework Programme 7 (FP7).  This workshop will provide detailed insights into how to write a successful bid focusing on the advanced manufacturing and materials calls / Industry 4.0 theme.

The workshop will help Horizon 2020 applicants:

 •  Understand the expectations of the reviewers, panels and funder under each of the proposal  sections, and the criteria for marking and ranking;
 • Understand the evaluation process from submission to award.

 Spaces are limited so early booking is advised!

Who should attend? Facilitated by staff who have experience in submitting proposals and as evaluators, this training workshop is aimed at existing and future applicants of AM&M calls in Horizon 2020.  It will be a technical workshop so participants should be familiar with the Horizon 2020 application process or similar competitive research funding. We are inviting active Horizon 2020 participants from industry, academia and RTOs to ensure a wide range of expertise and views are represented in the workshop. The aim is to understand and address the issues that have proven to be a bottleneck to achieving higher success rates.

Agenda: 

12:45 – 13:00      Arrivals and Registration

13:00 – 15:00      Mock Evaluation workshop (Hefin Rowlands)

   • 13:00 – 13:15   Introduction to the review process and to the workshop
   • 13.15 – 13.40   Review of one section of a proposal as a group
   • 13:40 – 14:20   Form small groups to review more sections and feedback
   • 14:20 – 15:00   Share outcomes to the wider group

Save This Event

Event Saved

When & Where


The SSE SWALEC

CF11 9XR Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 15 November 2016 from 12:45 to 15:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a’r Addysg Uwch Cymru Brwsel / Welsh Government’s Horizon 2020 unit in partnership with the University of South Wales and Welsh Higher Education Brussels

  Contact the Organiser
Horizon 2020 - Gweithdy Ffug-werthuso / Mock Evaluation Workshop
Things to do in Cardiff Course Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.