Horizons presents Independent Venue Week/BBC 6Music @ Clwb Ifor Bach

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwb Ifor Bach

11 Womanby Street

Cardiff

CF10 1BR

United Kingdom

View Map

Event description
Horizons presents Independent Venue Week & BBC 6Music with Gruff Rhys || Gorwelion yn cyflwyno IVW & BBC 6Music gyda Gruff Rhys ac eraill

About this Event

Gorwelion yn cyflwyno IVW & BBC 6Music gyda Gruff Rhys ac eraill // Horizons presents IVW & BBC 6Music with Gruff Rhys

6.30pm Drysau / Doors

Gruff Rhys (10.30pm - lan lloft / upstairs)

Darren Eedens (10pm - llawr gwaelod/ downstairs)

Esther (9.30pm - lan lloft/ upstairs)

Codewalkers (9pm - llawr gwaelod /downstairs)

Hana2K (8.30pm - lan lloft / upstairs)

Lucas J Rowe (8pm - llawr gwaelod / downstairs)

Panic Shack (7.30pm - lan lloft / upstairs)

Sonny Winnebago (7pm - llawr gwaelod / downstairs)

Bydd Gorwelion yn cynnal y digwyddiad yma yn yr eiconig Clwb Ifor Bach yn Gaerdydd. Bydd y dathliad arbennig yma yn rhan o Wythnos Lleoliadau Cerddorol Annibynnol gyda BBC 6 Music - dewch i ddathlu!

Horizons will be taking over one of Wales' most iconic music venues Clwb Ifor Bach for a special BBC 6Music collaboration as part of Independent Venue Week - come celebrate!

Yr Artistiaid / The Artists

Gruff Rhys

Welsh musician, composer, producer, filmmaker, author and pure legend!

Canwr, cyfansoddwr, cynhyrchydd, awdur a cynhyrchydd filmiau, ac arloeswr!

Darren Eedens

Often referred to as “The Dirty Little Picker” on tour, Darren Eedens originally hails from Canada but now calls Cardiff home

Daw Darren Eedens o Ganada yn wreiddiol ond mae’n galw Caerdydd yn gartref erbyn hyn

Esther

A jazz vocalist and DJ, Esther can regularly be found gigging Cardiff’s indie circuit

Canwr jazz ac DJ, allwch chi ffeindio Esther yn chwarea ar draws lleoliadau indie Caerdydd

Codewalkers

A rock, rap and reggae five-piece from Cardiff. The band was formed in 2016 when brothers Ben Dabson, a producer, and Dafydd Dabson, a guitarist, recruited vocalist Sean Babatola, bassist Chay Lockyer and drummer Aled Lloyd to enhance their sound.

Band roc, rap a reggae gyda phum aelod o Gaerdydd. Ffurfiwyd y band yn 2016 pan recriwtiodd y brodyr Ben Dabson, cynhyrchydd, a Dafydd Dabson, gitarydd, y canwr Sean Babatola, y basydd Chay Lockyer a’r drymiwr Aled Lloyd i wella eu sain.

Hana2K

A self-proclaimed ‘pink-pop’ artist citing Britney Spears and Kanye West as influencers.

Artist ‘pop-pinc’ fel mae’n galw ei hun sy’n enwi Britney Spears a Kanye West fel dylanwadau pwysig arni. Cafodd sengl HANA2K, ‘Pretty Enough’, ei chanmol fel “cwbl wych” gan y beirniaid pan gafodd ei rhyddhau y llynedd.

Lucas J Rowe

R&B/soul singer-songwriter from Cardiff, nominated recently for the Welsh Music Prize

Canwr-gyfansoddwr R&B / soul o Gaerdydd, a enwebwyd yn ddiweddar ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Cymru

Panic Shack

DIY riot grrrl act

Band o ferched annibynol a pync

Sonny Winnebago

The moniker of Welsh-Australian troubadour /musician Harvey Jones

Cerddor o Gymru ac Awstralia

Horizons Tickets: FREE TICKETS

(NB: Contribution of £2 for Children in Need on the door)

Admission on the day of the event is on a first-come-first-served basis. As not everyone who registers for tickets uses them and to make sure we have a full house, we send out more tickets than there are places. We do our best to get the numbers right, but unfortunately we occasionally have to disappoint people. Please arrive early for this event, or we can't guarantee that you'll get in. This event is over 18s - proof of ID is required.

Tocynnau Gorwelion: Bydd mynediad ar ddiwrnod y digwyddiad yn cael ei roi ar sail y cyntaf i’r felin. Gan na fydd pawb sy’n cofrestru am docyn yn eu defnyddio, byddwn yn anfon mwy o docynnau nag o lefydd sydd ar gael er mwyn gwneud yn siŵr y bydd y lle’n llawn. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gael y niferoedd yn iawn ond, yn anffodus, weithiau bydd yn rhaid i ni siomi pobl. Cofiwch gyrraedd yn gynnar, neu ni fyddwn ni’n gallu sicrhau y byddwch chi’n gallu dod i mewn. Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer pobl dros 18 oed - rhaid gallu dangos ID.

Share with friends

Date and Time

Location

Clwb Ifor Bach

11 Womanby Street

Cardiff

CF10 1BR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved