Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Insole Court

Fairwater Road

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Houseplants: Bromeliads, Orchids and Succulents

An introduction to the care and growing conditions these group of plants require in the home. This course will cover everything from choosing the first plants to buy, general care and maintenance, and how to get more plants for free. This course will include theory and practical sessions.

Booking is essential. 1.30-3.30pm. £10.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from GP or registered charity to gtfadmin@gardenofwales.org.uk or Growing the Future, National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, SA32 8HN. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Insole Court.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Planhigion Tŷ: Bromelia, Tegeirianau a Phlanhigion Suddlon

Cyflwyniad i’r gofal a’r amodau tyfu sydd eu hangen ar y grwpiau hyn o blanhigion yn y cartref. Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phopeth o ddewis y planhigion cyntaf i’w prynu, gofal a chynnal a chadw cyffredinol, a sut i gael mwy o blanhigion am ddim. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 1.30-3.30yp. £10.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Insole Court

Fairwater Road

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved