Free

How to be a Consultant / Sut i fod yn Ynghynghorwr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lecture Room 2 / Ystafell Ddarlith 2

LR2 Main Arts, Prif Adeilad y Celfyddydau

College Road, Ffordd y Coleg

Bangor, Gwynedd LL57 2DG

View Map

Event description

Description

Ever thought you could use your skills to be a consultant? Want to know what it involves?

The session will be interactive and informaland led by Chris Walker, International Business Consultant and Start Up Mentor. he will help ypu to develop consultancy skills as well as well as networking skills and sharing ideas with like-minded individuals.

Participants can earn 5XP towards their Employability Account.

-----------------

Ydych chi erioed wedi meddwl am ddefynddio eich sgiliau i fod yn ymgynghorwr? Eisiau mwy o wybodaeth am sut i wneud hyn?

Bydd y sesiwn yn anffirfiol a rhyngweithiol ac yn cael ei redeg gan Chris Walker, ymgynhorwr busnes rhyngwaldol e metor cychwyn busnes. Bydd yn eich helpu i ddatbylgu medrau ymgynhoriaeth yn ogystal a rhwydweithio a rhannu syniadau efo unigolion eraill.

Gall cyfranogwyr ennill 5XP tuag at eu Cyfrif Cyflogadwyedd.

Share with friends

Date and Time

Location

Lecture Room 2 / Ystafell Ddarlith 2

LR2 Main Arts, Prif Adeilad y Celfyddydau

College Road, Ffordd y Coleg

Bangor, Gwynedd LL57 2DG

View Map

Save This Event

Event Saved