£24

How to export beyond BREXIT - Allforio wedi BREXIT

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce

This day conference will start with economist Neil Ashbridge bringing his insight into the continuing Brexit debate and how we should prepare our trading future.

We will learn about export best practice and how Support and Services Offered by the WCNW Chamber can help with certification services and offer bespoke training for would be exporters. Exporter case studies will be a prominent feature of these sessions.

There will be analysis on export activity in the North Wales Region as well as a session entitled, Export – Is it for you?.

Other features include the Brexit effect on exporting, the default position and how will it work.

The Welsh Government will demonstrate how they are able to support and encourage first time exporters and how obstacles and hurdles can be overcome.

Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Sir Gaer

Bydd y gynhadledd hon yn dechrau gyda chyflwyniad gan Neil Ashbridge, a fydd yn rhoi ei farn ef am y trafodaethau parhaus ynglŷn â Phrydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (neu PrAdael) a sut y dylem ni baratoi ar gyfer masnachu yn y dyfodol.

Byddwch yn dysgu am arfer orau allforio a sut y gall cefnogaeth a gwasanaethau'r siambr fasnach helpu gyda gwasanaethau ardystio a chynnig hyfforddiant pwrpasol i ddarpar allforwyr. Bydd astudiaethau achos allforwyr yn nodweddion amlwg yn y sesiynau hyn.

Mi fydd yna ddadansoddiad o weithgarwch allforio gogledd Cymru yn ogystal â sesiwn o’r enw Allforio – Ydi o ar eich cyfer chi?

Mae’r nodweddion eraill yn cynnwys effaith PrAdael ar allforio, y sefyllfa a ragwelir a sut fydd o’n gweithio.

Bydd Llywodraeth Cymru yn egluro sut y gallai gefnogi ac annog allforwyr tro cyntaf a sut y gellir goresgyn rhwystrau.

Share with friends

Date and Time

Location

CANOLFAN FUSNES CONWY BUSINESS CENTRE

JUNCTION WAY

LLANDUDNO JUNCTION

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved