Sales Ended

How to join Teach For Armenia | Ինչպես միանալ Դասավանդի՛ր, Հայաստան-ին

Sales Have Ended

Registrations are closed
Ոգևորությամբ կիսվում ենք, որ ԹՈՒՄՈ -ում սպասվող մեր միջոցառմանը գրանցվողների թիվն այնքան մեծ է, իսկ տեղերը` սահմանափակ, որ մենք այժմ պլանավորում ենք երկրորդ միջոցառումը։ Մանրամասների համար հետևե՛ք մեզ։ Մինչ այդ կարող եք Ձեր հետաքրքրությունը գրանցել մեր կայքէջում՝ www.teachforarmenia.org և ուղղել Ձեր հարցերը մեզ Ֆեյսբուքով կամ էլ․ փոստով։ -- Wow, we have had an overwhelming response to our upcoming event at TUMO and because space is limited we are having to schedule a second event. Keep following us for more information. In the meantime you can register your interest on our webpage - www.teachforarmenia.org - and ask your questions via Facebook or e-mail.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tumo Center for Creative Technologies

16 Halabyan Street

Yerevan, Yerevan

Armenia

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Ոգևորությամբ կիսվում ենք, որ ԹՈՒՄՈ -ում սպասվող մեր միջոցառմանը գրանցվողների թիվն այնքան մեծ է, իսկ տեղերը` սահմանափակ, որ մենք այժմ պլանավորում ենք երկրորդ միջոցառումը։ Մանրամասների համար հետևե՛ք մեզ։ Մինչ այդ կարող եք Ձեր հետաքրքրությունը գրանցել մեր կայքէջում՝ www.teachforarmenia.org և ուղղել Ձեր հարցերը մեզ Ֆեյսբուքով կամ էլ․ փոստով։ -- Wow, we have had an overwhelming response to our upcoming event at TUMO and because space is limited we are having to schedule a second event. Keep following us for more information. In the meantime you can register your interest on our webpage - www.teachforarmenia.org - and ask your questions via Facebook or e-mail.
Event description

Description

Ուզո ՞ւմ ես դառնալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի մասնակից, բայց չգիտես ինչպես կամ բավարար տեղեկացված չես մեր գործունեության մասին։ Այս միջոցառումը կազմակերպում ենք հենց Քե՛զ համար։Դեկտեմբերի 8-ին արի՛ Թումո և ստացի՛ր «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի մասին բոլոր հարցերի պատասխանները, ծանոթացիր մեր աշխատակիցների և ծրագրի ներկայիս մասնակիցների հետ։

---

Do you want to become a Teach for Armenia’s fellow, but don’t know how and you are not informed enough about our activities? This event is being organized for you! On 8 December come to TUMO and get all the answers to your questions, meet our staff and fellows.

Date and Time

Location

Tumo Center for Creative Technologies

16 Halabyan Street

Yerevan, Yerevan

Armenia

View Map

Save This Event

Event Saved