How to manage a Cash flow crisis

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Village St Davids Hotel, Ewloe

View Map

Event description

Description

9:00 Registration.

9.30-10.30 Carol Williams (Business Wales)

 • The importance of a weekly/daily cash flow.
 • Live creation of an actual cash flow spreadsheet (designed to be relevant to a potential crisis)
 • The difference between a cash flow and P&L.

10.30-11.30 Clive Barnard (Business Wales)

 • How to understand the information of a cash flow
 • Emergency tactics to keep creditors at bay
 • Emergency cost cutting steps
 • Tips to increase cash coming into the account.

11.30-12.30 Bathgate Finance

 • Funding solutions
 • Discount invoicing
 • Restructure debt
 • How to have that difficult conversation with bank, creditors, HMRC etc.

12.30pm    Question & Answers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:00 Cofrestru

9.30-10.30 Carol Williams (Busnes Cymru)

 • Pwysigrwydd llif arian wythnosol/dyddiol
 • Creu taenlen llif arian byw (dyluniwyd i fod yn berthnasol i argyfwng posibl)
 • Y gwahaniaeth rhwng llif arian ac elw a cholled

10.30-11.30 Clive Barnard (Busnes Cymru)

 • Sut i ddeall gwybodaeth llif arian
 • Tactegau brys i gadw credydwyr draw
 • Camau torri costau brys
 • Cyngor i gynyddu arian sy’n dod i’r cyfrif

11.30-12.30 Bathgate Finance

 • Datrysiadau cyllid
 • Anfoneb gostyngiad
 • Dyled ailstrwythuro
 • Sut i gael y sgwrs anodd gyda’r banc, credydwyr, CThEM ac ati

12.30pm    Cwestiynau ac Atebion


Date and Time

Location

The Village St Davids Hotel, Ewloe

View Map

Save This Event

Event Saved