Free

HR add-on kursus: Forhandling og HR

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

NJORD Law Firm

Pilestræde 58

1112 København

Denmark

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

I samarbejde med forhandlingsrådgiver Malene Rix har vi udviklet et skræddersyet kursus om strategisk forhandling for HR-konsulenter og -ledere. Med afsæt i HR eBogen har vi sammensat kurset omkring de tre faser HR eBogen beskriver: Før ansættelsen, under ansættelsen og efter ansættelsen.

I alle faser af ansættelsesforholdet spiller forhandling en stor og væsentlig rolle. Derfor er det relevant at kunne mestre både de juridiske krav og det praktiske og strategiske forhandlingsarbejde.

Undervisningen er interaktiv og foregår som en blanding af korte oplæg og debat i plenum og grupper, øvelser med opsamling og gode råd og refleksion over egen praksis.

OBS! Det er gratis at deltage for HR eBogens abonnenter. Hvis du ikke er abonnent, koster det kr. 1.500 at deltage. Tilmeld dig på event@njordlaw.com. Angiv venligst titlen på kurset, navn på deltager(e), dato og by for kurset.


OPLÆGSHOLDERE

Malene Rix er forhandlingsrådgiver og -træner. I over 15 år har Malene rådgivet og undervist alle typer fagfolk fra medarbejdere til ledelse. Malene rådgiver både private og offentlige virksomheder – fra ministerier, kommuner, Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen til globale virksomheder og brancheforeninger. Læs mere om Malene Rix.

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har Miriam løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om HR-retten. Ofte agerer Miriam back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring, og så er hun medforfatter af HR eBogen. Læs mere om Miriam Michaelsen.


INDHOLD

Forhandlingsstrategi og teknik vil være i fokus med løbende input om den konkrete jura og med eksempler fra vores arbejde med forhandling i forbindelse med ansættelse, igennem ansættelsesforhold og efter ansættelsens ophør.

Før ansættelsen

 • Forhandling som konstruktiv proces; hvad er en god forhandling? Hvad er jeres erfaringer? Hvad siger forskningen?
 • Forberedelse af udspil til aftalen; hvordan påvirker udspillet processen?
 • Forhandling af eget mandat i organisationen; hvordan sikrer man sig et robust og fleksibelt mandat til at forhandle?
 • Påvirkning af modparten; hvordan kan man kick-starte forhandlingen og udnytte tiden inden aftaleindgåelse og de uformelle fora?
 • Forhandlingsmødet; hvordan faciliterer man mødet, så begge parter er tilfredse med både indhold og proces?

Under ansættelsen

 • Hverdagens mange formelle og uformelle forhandlinger; hvad, hvornår og hvordan forhandler i løbende? Hvad virker? Hvad gør det svært?
 • Eget mandat i uformelle forhandlinger; hvordan sikrer man sig et robust og fleksibelt mandat til brug i uformelle, løbende forhandlinger?
 • Forhandling som mødeledelse; hvordan kan man bruge forhandlingsteknik som en måde at facilitere møder med forskellige interesser på?

Efter ansættelsen

 • Forhandlinger i modvind; hvornår bliver forhandlingerne ifm opsigelse svære?
 • Følelser i forhandling; hvordan påvirker stærke følelser processen?
 • Filtre og bias i forhandling; hvilke opfattelser præger jeres forhandlingssamarbejder? F.eks. med de faglige organisationer?
 • Den gode aftale; hvad er den gode aftale for den enkelte? Hvad motiverer os og hvordan kan man hjælpe den enkelte med at finde ud af det?


TID OG STED

NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København K.
15. marts 2018 kl. 9.00 - 16.00

Share with friends

Date and Time

Location

NJORD Law Firm

Pilestræde 58

1112 København

Denmark

View Map

Save This Event

Event Saved