Hub A2E: Access to Experts - Investment Readiness with Nurture Ventures
Sales Ended
Hub A2E: Access to Experts - Investment Readiness with Nurture Ventures

Hub A2E: Access to Experts - Investment Readiness with Nurture Ventures

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hub A2E: Access to Experts - Investment Readiness with Nurture Ventures

Investment Readiness for Early Stage Health/MedTech Entrepreneurs

Are you investment ready? How much money do you need? Can you offer a big enough return to investors? What’s the market impetus for your idea & is there a reachable market out there? How do you value a pre-revenue business? Who should you be speaking to about investment?..........these are just some of the issues that face entrepreneurs when they set out to obtain investment finance. Jeff is the founder of Nurture Ventures and provides advice & hands-on support to help entrepreneurs, with innovative healthcare ideas, to access investment finance. Nurture Ventures focus on start-up & early stage businesses seeking investment finance in the £100k to £1m range. They work with business founders to create compelling Business Plans & "Pitch Decks" and to also identify & connect you with active business angels, crowdfunding platforms, private equity & others.

If you’d like some honest, supportive & practical tips on Investment Readiness then book your free 30 minute slot here. A limited number of Skype slots are also available if you are unable to make it.
A2E trwy’r Hwb: Mynediad at Arbenigwyr – Parodrwydd i Fuddsoddi gyda Nurture Ventures

Parodrwydd i Fuddsoddi ar gyfer Entrepreneuriaid Cyfnod Cynnar ym maes Iechyd/Technoleg Feddygol

Ydych chi’n barod i fuddsoddi? Faint o arian sydd ei angen arnoch? Allwch chi gynnig digon o enillion i fuddsoddwyr? Beth yw’r ysgogiad am eich syniad chi ac oes yna farchnad gyraeddadwy? Gyda phwy y dylech chi siarad ynglŷn â buddsoddi?…. dyma rai o’r materion sy’n wynebu entrepreneuriaid wrth geisio sicrhau cyllid buddsoddi. Jeff yw sefydlydd Nurture Ventures ac mae’n cynnig cyngor a chymorth ymarferol i helpu entrepreneuriaid sydd â syniadau gofal iechyd arloesol i sicrhau cyllid wrth fuddsoddwyr. Mae Nurture Ventures yn canolbwyntio ar fusnesau cyfnod cynnar a dechreuol sy’n chwilio am gyllid buddsoddi rhwng £100,000 a £1 miliwn. Maent yn gweithio gyda busnesau er mwyn creu Cynlluniau Busnes a rhoi cymorth gyda chyflwyniadau gwerthu, yn ogystal â’ch cysylltu gydag “angylion busnes”, platfformau codi arian torfol, ecwiti preifat a llawer mwy.

Os hoffech dderbyn cyngor gonest, cefnogol ac ymarferol ar Barodrwydd Buddsoddi, archebwch eich slot 30 munud yn rhad ac am ddim yma.

Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved