Hub A2E: Access to Experts – IP with Greaves Brewster - A2E trwy’r Hwb: Mynediad at Arbenigwyr – Eiddo Deallusol gyda Greaves Brewster
Free
Hub A2E: Access to Experts – IP with Greaves Brewster - A2E trwy’r Hwb: Mynediad at Arbenigwyr – Eiddo Deallusol gyda Greaves Brewster

Hub A2E: Access to Experts – IP with Greaves Brewster - A2E trwy’r Hwb: Myn...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Life Sciences Hub Wales

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hub A2E: Access to Experts – IP with Greaves Brewster

We are a firm of UK and European patent and trade mark attorneys, with our primary focus being in the technical areas of biotechnology, chemistry, engineering and software, making us ideally suited to dealing with life science inventions.  Our highly-qualified attorneys have impeccable technical backgrounds and extensive experience having worked as in-house patent attorneys for multinational companies, universities and start-ups, making us well placed to offer commercially relevant advice in line with your business needs. 

Please come along and meet us for a free half hour discussion where we’d be happy to advise on any of the following and more:  

  • Patentability of your idea
  • Patent, trade mark and design protection in line with your business goals
  • Exploiting your existing IP rights
  • Enforcing your existing IP rights against infringers and defending them from attack
  • Third party IP and its impact on your business (freedom to operate)

We look forward to meeting you.

If you would like to attend please book a free 30 minute slot. A limited number of Skype slots are also available if you are unable to make it. 
A2E trwy’r Hwb: Mynediad at Arbenigwyr – Eiddo Deallusol gyda Greaves Brewster

Mynediad at Arbenigwyr trwy’r Hwb – Eiddo Deallusol gyda Greaves Brewster

Cwmni atwrneiod patentau a nodau masnach o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop ydym ni sy’n canolbwyntio’n bennaf ar feysydd technegol biotechnoleg, cemeg, peirianneg a meddalwedd, ac felly rydym ni’n gweddu’n berffaith i ymdrin â dyfeisiadau gwyddorau bywyd.  Mae gan ein hatwrneiod tra chymwys gefndiroedd technegol dilychwin a phrofiad helaeth o weithio fel atwrneiod patentau mewnol i gwmnïau rhyngwladol, prifysgolion a busnesau cychwynnol, sy’n golygu ein bod ni mewn sefyllfa dda i gynnig cyngor sy’n berthnasol yn fasnachol yn unol â’ch anghenion busnes. 

Dewch i gyfarfod â ni am drafodaeth hanner awr rad ac am ddim pryd y byddwn yn falch o’ch cynghori ar unrhyw un o’r canlynol a mwy:  

  • Pa mor batentadwy yw eich syniad
  • Diogelu patentau, nodau masnach a dyluniadau yn unol â’ch nodau busnes
  • Manteisio ar eich hawliau eiddo deallusol presennol
  • Gorfodi eich hawliau eiddo deallusol presennol yn erbyn tresmaswyr a’u hamddiffyn rhag ymosodiad
  • Eiddo deallusol trydydd parti a’i effaith ar eich busnes (rhyddid i weithredu)

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Os hoffech fod yn bresennol, dylech neilltuo slot 30 munud am ddim.  Mae nifer gyfyngedig o slotiau Skype ar gael hefyd os nad ydych yn gallu bod yn bresennol. 

Share with friends
Date and Time
Location

Life Sciences Hub Wales

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved