Human Resources Essentials/Hanfodion Adnoddau Dynol

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
To provide delegates with an overview of good Human Resources (HR) practice in relation to common situations.

About this event

• To gain a basic understanding of the principles of HR and its role in good management practice

• To be aware of the key HR policies and procedures

• To understand the role of the Schools HR Team

• To develop skills to have safe conversations with employees

• I gael dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion Adnoddau Dynol a’u rôl o fewn arfer rheoli da

• I fod yn ymwybodol o’r polisïau a’r gweithdrefnau Adnoddau Dynol allweddol

• I ddeall rôl Tîm Adnoddau Dynol yr Ysgol

• I ddatblygu’r gallu i gael sgyrsiau diogel â gweithwyr

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved