Free

Hunanofal i'r hunagyflogedig - Self-Care for the Self-Employed

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fenter Congl Meinciau

Botwnnog

Pwllheli

LL53 8RA

United Kingdom

View Map

Event description
Edrychwch ar ol eich hun - Take care of yourself

About this Event

HUNANOFAL I'R HUNANGYFLOGEDIG

Mae bod yn hollol gyfrifol am fusnes bach yn effeithio arnom oll yn wahanol, a ddim bob tro'n bositif!

Ymunwch â ni am syniadau cyflym ac ymarferol i godi eich hwyliau, trin straen a gofalu amdanoch chi eich hun.

Bydd y seminar yn edrych ar adnoddau a strategaethau i reoli eich pryder personol, gan ddefnyddio technegau a dulliau profedig fydd yn cael effaith gadarnhaol arnoch, eich gwaith a'ch busnes.

Byddwn yn edrych ar lesiant corfforol ac amgylcheddol - adnabod sut mae eich amgylchedd, arferion ac iechyd cyffredinol yn effeithio ar eich cynhyrchiant. Rydym yn amcanu i'ch cefnogi wrth i chi addasu eich arferion dydd i ddydd er mwyn rhoi'r cyfle gorau i chi wella eich llesiant.

Cychwynnwch ar eich taith at fod yn fusnes sydd yn gwerthfawrogi ac ymgorffori llesiant er mwyn chi eich hun a gweithlu eich dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad yma drwy gyfrwng y Saesneg. Gadewch i ni wybod o flaen llaw os hoffwch i ni drefnu cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg.

************************************************************************

SELF-CARE FOR THE SELF-EMPLOYED

Carrying sole responsibility for a small business affects us all differently, and perhaps not always in a positive way!

Join us for some quick and practical ideas on lifting your mood, handling stress and keeping yourself well.

This free seminar will look at tools and strategies for managing your own stress, using proven techniques and approaches that will have a positive impact on you, your work and your business.

We will look at physical and environmental wellbeing - identifying ways that your surroundings, routines and general health may be affecting your productivity. We aim to support you to see how you might adjust your day-to-day practices to give you the best chance of improving your wellbeing.

Start YOUR journey towards being a business that values and embeds wellbeing for yourself and for your future workforce.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fenter Congl Meinciau

Botwnnog

Pwllheli

LL53 8RA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved