Gratis

Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän?

Panelen Åtgärder och detaljer

Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

CirkusKvarnen

Buddeberg 113

451 91 Buddeberg

Sweden

Se karta

Beskrivning av evenemanget
Begränsat antal platser. Först till kvarn! Konferensen är gratis och kommer att även att streamas.

Eventdetaljer

Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän?

Innovation, boendebaserad tillväxt och lokalt engagemang

Klimat- och bostadskris, hotande elbrist och en pandemi – vår tid saknar inte utmaningar.Bohuslänningarna har mött svårigheter förr, men hur rustar vi för att skapa en långsiktigt hållbar framtid tillsammans?

Välkommen till en heldagskonferens om Bohusläns och den omgivande regionens hållbara framtid där goda exempel varvas med fördjupad kunskap om innovativ kapitalförsörjning, nyskapande boendelösningar och att ta tillvara lokalt engagemang och entreprenörskap.

Konferensen äger rum på nyinvigda Cirkuskvarnen i Forshälla, söder om Uddevalla. Cirkuskvarnen är ett levande exempel på lokalt engagemang och kreativ finansiering.

Konferensen är gratis. Anmäl dig för att delta fysiskt, på plats i Cirkuskvarnen eller för att se den via streaming. Platserna till Cirkuskvarnen är begränsade. Först till kvarn!

Länk till streamingen skickas via e-post strax innan programmet startar kl.9 torsdagen 2 dec.


		Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän? bild

Arrangörerna Arwidssonstiftelsen, Thordénstiftelsen och Leader Bohuskust och gränsbygd delar en kärlek till Bohuslän och ser mängder av potential i dess framtid. Konferensen är en del i en bred samverkan med gemensamma mål för en hållbar och nyskapande utveckling för hela Bohuslän och den omgivande regionen.

Med konferensen vill vi inspirera, öka kunskapen och bygga nätverk i syfte att stärka en hållbar och innovativ landsbygdsutveckling i Bohuslän.

Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän i kommun och region, entreprenörer, näringsliv, lokala företrädare för utvecklingsgrupper, föreningar och civilsamhälle och andra som vill bygga nätverk, samverka och öka sin kunskap. Som slutreslutat hoppas vi forma en taskforce för att se över fler vägar till finansiering för en hållbar framtid i Bohuslän.


		Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän? bild

Program

kl. 8.30 Registrering, kaffe och mingel

kl.9.00-9.15 Arrangörerna hälsar välkomna.

kl.9.20-9.40 Platsutveckling – utmaningar och möjligheter för lokalt-regionalt samarbete

Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet från regional och lokal utveckling och samarbete med Västra Götalandsregionen belyser Nils Björling, arkitekt och universitetslektor vid Chalmers, olika perspektiv på platsutveckling. Vilka samverkansformer finns det möjlighet att utveckla och vilka lärdomar kan ligga till grund för arbete framåt?

kl.9.45-10.05 Kreativa finansieringsmöjligheter för landsbygdsutveckling

Hur ser utvecklingen på landsbygden i Sverige ut idag? Behöver vi stärka förståelsen för den lokala ekonomin? Vad finns det för finansieringsmöjligheter och hur kan en kommun arbeta för att stödja landsbygdsutveckling lokalt? Det är några av de frågor som Thomas Norrby, statskonsulent, och lärare i landsbygds-utveckling på SLU, kommer att beröra i sin presentation.

kl.10.10-10.30 RUS:en ur ett lokalt perspektiv

Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi, RUS:en, anger riktning för det regionala utvecklingsarbetet 2021-2030. Lisa Lundin, regionutvecklare, ger oss exempel över satsningar i Bohuslän och berättar om regionens möjligheter till finansiering för förverkliganden av målen i den nya RUS:en.

kl.10.35-11.05 Boendebaserad tillväxt på landsbygden

Landsbygden lockar allt fler att flytta från storstäderna. En variation av olika boendeformer, innovativt byggande och lokala finansieringsmöjligheter lockar. Kan bostäder bidra till att skapa tillväxt och i så fall hur? Lena Falkheden är arkitekt och forskare på Chalmers med hållbar utveckling som fokusområde. Hon pratar om bostaden som viktigt pusselbit för utvecklingen på landsbygden. Paula Oksanen, har tillsammans med elva andra byggt boendegemenskapen Högslätts Vänboende i Bottna, Tanums kommun. Paula berättar om vägen från idé till färdigställt boende.

kl.11.10-11.25 Lokala sparbanker som resurs i bostadsutvecklingen

Mjöbäcks Sparbanks stiftelse är en av flera lokala sparbanker/sparbanksstiftelser som i samverkan med kommuner och andra lokala finansiärer stödjer olika former av bostadsutveckling på landsbygden. Tomas Andrén, från Mjöbäcks Sparbanks stiftelse, berättar om finansiering-ledning av projekten Lövbacken och Solhöjden och reflekterar kring de lokala sparbankernas roll i landsbygdsutvecklingen.

kl.11.30-11.45 Brodalen – Landsbygd i förändring

Klättermeckat Brodalen har verkligen tagit vara på möjligheterna de senaste decennierna. Lena Mossberg professor vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, beskriver utvecklingen som en härlig blandning av eldsjälar, lokalt engagemang, turismutveckling, forskning, projekt, lågstadiebarn, co-working, kulturinsatser och klätterkrita.

kl.11.45 -12:45 LUNCH

12.45-13.15 Cirkuskvarnen, vår värd för dagen, presenterar sin verksamhet.

kl. 13.15 - 13.35 Duved - hållbar landsbygdsutveckling genom lokal samverkan

I Duved med sina ca 1000 invånare sker just nu ett utvecklingsprojekt som utgår från det lokala, både vad gäller mat och byggande och i form av cirkulära ekonomier och självförsörjning. Helen Olausson, vd på det allmännyttiga bostadsbolaget Årehus AB berättar via länk om projekt och dess fokus på bostadsbyggande och landsbyggsutveckling. Duvuedmodellen, som är en del av projektet, är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av Vinnova, vilket Helen också kommer att berätta om.

kl.13.40-13.55 Regional finansiering - så funkar den idag.

Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund, presenterar befintliga stöd som företag har möjlighet att söka via allt från kommunalförbund och ALMI till Företagsarenor Väst. Anna ger oss en bild av hur stöden ser ut och fungerar, vad som saknas och vilka man når.

kl.14.00-14.20 Andra finansieringsmöjligheter

  • Crowdfunding-plattform. Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och gränsbygd.
  • Insamlingsstiftelsen Bohuslän - en idé. Roland Joelsson, föreningsutvecklare, stiftare Nordens ark, Tanum / Sotenäs

kl.14.25- 14.50 Arrangörernas slutord och sammanfattning av dagen. Hur vill de arbeta vidare tillsammans för att stödja en hållbar framtid i Bohuslän? Vad händer härnäst.

kl. 15.00 Kaffe och mingel. Möjlighet att mingla och ställa frågor till talare och arrangörer.

Talare

Nils Björling är arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad och planering vid Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik i Göteborg. Björling arbetar i sin forskning med glappen och relationerna mellan stad och landsbygd och dynamiken mellan lokal, kommunal och regional planering. Han har bland annat tillsammans med Björn Ohlén skrivit en kunskapsöversikt om hållbar platsutveckling i Västra Götaland. I sin forskning fokuserar han på att utveckla teorier och metoder för lokalt driven planering och arkitektur, vilket inkluderar ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen som ett sätt att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling.

Thomas Norrby är statskonsulent, samverkare och lärare i landsbygdsutveckling på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Institutionen för stad och land. Avdelningen för landsbygdsutveckling. Han undervisar på agronomprogrammet med inriktning på landsbygdsutveckling och är en flitigt anlitad föreläsare på ämnet.

Lisa Lundin är regionutvecklare på näringslivsavdelningen på Västragötalandsregionen . Hon arbetar bland annat med platsutveckling och Kulturella och kreativa näringar men även flernivåsamverkan mellan kommun, kommunalförbund och region.

Lena Falkheden är arkitekt, universitetslektor och forskare på Chalmers. Henes fokus i undervisning och forskning ligger på hållbar stadsutveckling.

Paula Oksanen är ordförande i Högslätts vänboende i Bottna, i Tanums kommun. Det är en så kallad boendegemenskap, vilket innebär att de boende har finansierat och byggt sitt boende själva. Vänboendet har uppmärksammats i flera olika sammanhang som ett unikt exempel på en innovativ boendeform.

Tomas Andrén är styrelseledamot i Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden. Han var tidigare VD för Mjöbäcks Sparbank. För stiftelsens räkning är Tomas engagerad i olika utvecklingsprojekt, främst bostadsbyggande.

Helen Olausson, är VD på det allmännyttiga bostadsbolaget Årehus AB, som är med och driver utvecklingen i Duved . Hon deltar även i forskningsprojektet Duvedsmodellen som finansieras av Vinnova.

Lena Mossberg är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet men även professor i innovation och upplevelseekonomi på Norduniversitetet i Bodö, Norge. Lena har sitt forskningsintresse inom kundupplevelser, turism och destinationsutveckling. Hon bor och verkar i Brodalen.

Anna Lärk Stålberg är teamchef på Fyrbodal kommunförbund

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

CirkusKvarnen

Buddeberg 113

451 91 Buddeberg

Sweden

Se karta

Spara detta event

Händelse sparad