Gratis

Hur företagens immateriella tillgångar ställer nya krav på affärsstrategin

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Aon Sweden AB

Valhallavägen 117H

11531 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Information in English below.

Nästan 85 % av S&P 500 index värde, motsvarande 19 miljarder dollar, representeras idag av immateriella tillgångar, vilket också har blivit grunden för den globala ekonomin och är det som idag främst driver bolagsutveckling och värde.

Många företag har emellertid varit långsamma att anamma nya metoder för att hantera och värdera sin portfölj av immateriella tillgångar och koppla dessa till sin övergripande affärsstrategi.

Den 23 januari bjuder vi in till ett seminarium där våra IP specialister kommer diskutera vikten av att företag strategiskt anpassar sina immateriella tillgångar till sin övergripande affärsstrategi och vision. Aons specialister kommer även diskutera nyutvecklade verktyg som företag kan använda för att göra en korrekt värdering av och minska risker relaterade till immateriella tillgångar.

Avslutande paneldiskussion

Seminariet avslutas med en paneldiskussion som gästas av Dr. Bowman Heiden, forskare och Co-Director för Centrum för Intellectual Property (CIP), ett gemensamt centrum för kunskapsbaserad affärsutveckling mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Norges universitet för vetenskap och teknik. Ian Lewis, Lead IP Underwriter, Tokio Marine Kiln. Ian har över 25 år erfarenhet av att hjälpa företag att skydda sig mot de finansiella effekterna som uppkommer genom immateriella rättigheter. Gustav Brismark, Chief Intellectual Property Officer, Ericsson. Gustav är globalt ansvarig för Ericssons patentutveckling och patentlicensiering.

Agenda

14:00-14:15 Introduktion med Brian Hinman

14:15-15:15 Värdering av immateriella tillgångar & strategisk översikt med Brian Hinman & Poh Chua

15:15- 16:15 Översikt av risktransferering avseende immateriella tillgångar med Ian Lewis, Lead IP Underwriter hos Tokio Marine Kiln & Peter Holz

16:15-16:30 Paus

16:30-17:30 Paneldiskussion med Dr. Bowman Heiden, Gustav Brismark och Ian Lewis – Hur hanteras immateriell innovation & risk i en modern ekonomi?

17:30 Summering & avslut


Det här är ett kostnadsfritt (begränsat antal platser) företagsseminarium och riktar sig till dig som arbetar i en roll såsom CFO, IP Specialist, General Counsel, Risk Manager mfl. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Vid eventuell fullbokning förbehåller vi oss rätten att prioritera deltagarna.


How corporate intangible assets make new demands on the business strategy

Intangible assets have become the foundation of our global economy and are now the primary drivers of value. Within this new landscape, it is critical that organizations align their intangible assets strategically with their overarching business strategy and vision, accurately assess and communicate value and mitigate intellectual property risk.


During this afternoon session, Aon will examine newly developed tools that companies can leverage to develop a value creation and risk mitigation strategy across their intellectual property portfolio to grow enterprise value.

Panel discussion

The seminar ends with a panel discussion that is attended by Dr. Bowman Heiden, researcher and Co-Director of the Center for Intellectual Property (CIP), a joint center for knowledge-based business development between University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, and the Norwegian University for Science and Technology. Ian Lewis, Lead IP Underwriter at TMK (Tokio Marine Kiln). Ian has over 25 years of experience in assisting businesses (from start-ups to multi-national corporations) to protect themselves against the financial impact of Intellectual Property (IP) related exposures through risk transfer. Gustav Brismark, Chief Intellectual Property Officer at Ericsson. Gustav is been responsible for Ericsson’s patent development and patent licensing worldwide.


Agenda

14:00-14:15 Introduction with Brian Hinman

14:15-15:15 IP valuation & Strategy Overview with Brian Hinman & Poh Chua

15:15- 16:15 IP Risk Transfer Overview with Ian Lewis, Lead IP Underwriter at TMK (Tokio Marine Kiln) & Peter Holz

16:15-16:30 Break

16:30-17:30 Panel discussion with Dr. Bowman Heiden, Gustav Brismark and Ian Lewis – How to manage IP innovation & risk in the modern economy?

17:30 Closing remarks


This is a free (limited seats) business seminar and addressed to those who work in roles such as CFO, IP Specialist, General Counsel, Risk Manager and others. The seminar will be held in English.

In case of full booking, we reserve the right to prioritize the participants.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

Aon Sweden AB

Valhallavägen 117H

11531 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved