Sold Out

Hva er en god bolig? Boklansering

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Nasjonalmuseet - Arkitektur

3 Bankplassen

0151 Oslo

Norway

View Map

Event description

Description

Krav til boligen har endret seg i takt med samfunnet. Er det likevel mulig å definere hva en god bolig er, basert på fortidens kunnskap og fremtidens behov?

I boken «Hva er en god bolig? Boligens utvikling i Norge fra 1650 til 2017», følger sivilarkitektene KETIL MOE og JOHAN-DITLEF MARTENS norsk boligutvikling fra de første arbeiderboligene på slutten av 1600-tallet gjennom industrialiseringen på 1800-tallet, den sosialdemokratiske æra med en aktiv Husbank, til den markedsstyrte boligpolitikken på 2000-tallet, fram til dagens diskusjon om bofelleskap.

PROGRAM:
Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens: Hva er – og var – en god bolig?
Erling Dokk Holm: Viktige utfordringer for den fremtidige boligbyggingen i Norge
Samtale og debatt. Lett servering.

Boken gis ut på Universitetsforlaget.

NASJONALMUSEETS BOLIGSATSING:
Kl. 16.00 åpner Nasjonalmuseet – Arkitektur dørene til den fornyede samlingsutstillingen «Boligideer», som er første
del av museets boligsatsing i 2018. Gjennom modeller, tegninger og fotografier viser utstillingen hvordan norske arkitekter har utforsket og utviklet nye boligideer, boformer og boligområder de siste hundre år.

Share with friends

Date and Time

Location

Nasjonalmuseet - Arkitektur

3 Bankplassen

0151 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved