£16.76
HWYRNOS: Anifail | LATES: Animal

Actions and Detail Panel

£16.76

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description
HWYRNOS: Anifail | LATES: Animal

About this event

Lates are finally back at National Museum Cardiff, and we can’t wait for you to join the party! Our adults-only, late-night events are returning for 2022 and this time we’re discovering our wild side with all things ANIMAL. Get dressed up, be creative and experience an immersive night at the Museum.

A packed evening of music, games, food & drink to celebrate the opening of our Wildlife Photographer of the Year exhibition which tells the story of our planet under pressure. Be the first to see the exhibition which features 100 stunning backlit images that ignite curiosity by showcasing Earth's extraordinary diversity and the fragility of the natural world.

Doors: 8pm

Age Guidance: Adults only

Join us for an ANIMAL themed pub quiz curated by Cardiff's Cult brand 'BINGO LINGO: The Pub Quiz'. Explore out behind-the-scenes collections, learn about wildlife photography, meet out curators, and much more.

CONFIRMED: Distill +Fill will be mixing up bespoke cocktails for us.

CONFIRMED: Motel Nights will be keeping us fuelled all night with their alcohol and pizza bar

Your ticket includes:

 • Free access to Wildlife Photographer of the Year Exhibition (usual price £10 per adult)
 • ‘Bingo Lingo: Pub Quiz’ – ridiculous rounds and prizes to be won!
 • Short Curator talks in the Natural History Gallery
 • Wildlife Photography Hub (take on board tips and tricks for taking wildlife snaps on your cameras and smart phones!)
 • Games
 • Screening of short film ‘Beyond Silence’, commissioned by The Oak Project
 • DJ Set from Bingo Lingo's very own Ian Davies

Get your quiz team together and book your tickets now!

________________________________________________________________

Mae nosweithiau Hwyrnos yn ôl yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r diwedd – dewch i ymuno â’r parti! Mae ein digwyddiadau hwyrnos ar gyfer oedolion yn ôl yn 2022, a’r tro hwn byddwn ni’n troi’n ANIFAIL yn y nos! Felly byddwch yn barod i wisgo i fyny, ac ymgolli mewn noson greadigol yn yr Amgueddfa.

Noson llawn cerddoriaeth, gemau, bwyd a diod i ddathlu agoriad arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sy’n darlunio ein planed fregus.Byddwch ymysg y cyntaf i weld yr arddangosfa sy’n cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.

Drysau: 8pm

Oed: Oedolion yn unig

Ymunwch â ni am gwis anifeilaidd wedi’i greu gan y brand cwlt o Gaerdydd BINGO LINGO. Archwiliwch y casgliadau tu ôl i’r llenni, dysgu am ffotograffiaeth bywyd gwyllt, cwrdd â’n curaduron a llawer mwy.

WEDI CADARNHAU: Bydd Distill + Fill yn cymysgu coctels sydd wedi eu creu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad

WEDI CADARNHAU: Bydd Motel Nights yn cadw ni i fynd drwy’r nos gyda bwyd a diod o’u bar alcohol a pizza

Tocyn yn cynnwys:

 • Mynediad am ddim i arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn (pris arferol £10 oedolyn)
 • Cwis Tafarn Bingo Lingo – rowndiau chwerthinllyd a gwobrau i’w hennill!
 • Sgyrsiau byr gan guraduron yn Oriel Hanes Natur
 • Hwb Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt (awgrymiadau a syniadau i gymryd lluniau bywyd gwyllt ar eich camerau a’ch ffônau symudol!)
 • Gemau
 • Dangosiad ffilm byr ‘Beyond Silence’ , wedi’u gomysiynu gan The Oak Project
 • Set DJ byw gan Ian Davies o Bingo Lingo

Dewch â'ch tîm cwis at ei gilydd ac archebwch eich tocynnau nawr!

Cefnogwch ni

Mae Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb. Dewch i fod yn rhan o stori Cymru trwy wirfoddoli, ymuno â ni neu gyfrannu. Eich stori chi yw ein stori ni.

______________________________________________________

Support us

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales belongs to everyone. Play your part in Wales’ story: by volunteering, by joining, by donating. We can’t tell it without you.

HWYRNOS: Anifail | LATES: Animal image
Share with friends

Date and time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved