£23

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Camwch i fyd arall wrth i ni lansio'r digwyddiad Hwyrnos cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd mewn partneriaeth â FOR Cardiff ac yn cydweithio gyda TactileBOSCH a Blue Honey.

Thema'r digwyddiad cyntaf yw'r GOFOD. O'r eiliad y byddwch yn camu drwy'r drws, bydd hon yn noson arbennig. Bydd llond bydysawd o fwyd a diod ac ymgollwch mewn adloniant, hwyl, gemau a dawnsio.

Ond beth yn union fydd yn digwydd? Wel... mae'n gyfrinach!

Ond gallwn sicrhau noson fydd yn aros yn y cof. Tan yr Hwyrnos nesaf!

Dewch i brofi'r Amgueddfa gyda'ch holl synhwyrau wrth i ni roi sylw i hanner canmlwyddiant y dynion cyntaf ar y Lleuad.

Chwilfrydig? Dewr? Da iawn! Archebwch tocyn ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn!

Tocynnau: £23

Mae hwn yn ddigwyddiad 18+


** GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL CYFYNGEDIG**

- Wynebau Gliter o'r Gofod gan Dizzy Pineapple

- Taith Tywys Tywyll

- Profiad Rhithwir

Archebwch eich tocyn ond cofwich ystyried ein gweithgareddau ychwanegol cyn gwneud eich taliad!Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!____________________________________________


Arrive into the wonders of a new galaxy as we ‘launch’ the first ever National Museum Cardiff’s late event in partnership with FOR Cardiff, and in collaboration with tactileBOSCH and Blue Honey.

Our first theme is SPACE. You are in for a very special night as soon as you land and step through the door - immerse yourself in food and drinks, entertainment, art, games, and DJs.

As with any new Moon landing recruit you might ask, what exactly is going to happen? Well, it’s a surprise.

Just know that you’ll have an evening you won’t forget in a hurry. Until the next late event!

It’ll be a SPACE where you can experience the Museum through all of your senses as we explore the 50th Anniversary of the Moon Landing.

Intrigued? Brave? Good. Book your tickets now!

Tickets: £23

This event is for age 18+


**LIMITED ADD-ON TICKETS**

- Glitter Space Faces by Dizzy Pineapple

- Torch Lit Tour

- VR Experience

Purchase your entry ticket but don't forget to check out our limited added value tickets before you complete your order!
Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved