£23

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Croeso i Hwyrnos: Y GOFOD – digwyddiad wedi'i drefnu ar y cyd â TactileBOSCH a Blue Honey ac mewn partneriaeth â FOR Cardiff, sy'n pontio'r bwlch rhwng amgueddfeydd, celf, diwylliant clybio ac addysg.

Mae'r cosmos wedi ysbrydoli artistiaid, astronomegwyr a meddylwyr ers milenia. Ers cyn cof mae artistiaid wedi ystyried a myfyrio am y cyflwr dynol. A pa gwestiwn mwy na'n bodolaeth ni ar y blaned unig hon, mewn bydysawd dirgel sy'n ehangu'n barhaus?

Bydd y fenter fawr, uchelgeisiol hon yn gweddnewid gofodau mawr a bach yr Amgueddfa yn freuddwyd alaethol i ymgolli ynddi!

Yng nghanol bwrlwm DJs rhyngwladol, fideos, perfformiadau, cerddoriaeth fyw, dawns, celf gyfrannog, a theatr bydd sêr casgliadau arallfydol yr Amgueddfa – ar fenthyg drwy garedigrwydd y bydysawd ei hun!

Dewch i ymgolli yn y digwyddiad creadigol, newydd hwn a mwynhau naws ddychmygus yr Amgueddfa liw nos, dal gwrthrychau a gwympodd o'r ffurfafen, a dawnsio a siarad tan berfeddion.

Dilynwch yn ôl troed Laika, Buzz, Neil, Svetlana a Tim ac ymuno â ni yn Hwyrnos: Y GOFOD ar 18 Gorffennaf!


Mae hwn yn ddigwyddiad 18+


GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL CYFYNGEDIG

- Wynebau Gliter o'r Gofod gan Dizzy Pineapple

- Taith tu ôl i'r llen

- Profiad Rhithwir

Archebwch eich tocyn ond cofwich ystyried ein gweithgareddau ychwanegol cyn gwneud eich taliad!



Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!


___________________________________________


Welcome to Museum Lates: SPACE - an event curated in collaboration with Tactile Bosch and Blue Honey and in partnership with FOR Cardiff, that blurs the lines between museums, art, club culture & learning.

For millennia, the cosmos has been the inspiration of artists, astronomers and visionaries. Throughout history, artists have contemplated and reflected on the human condition. And what greater contemplation is there than our existence on this singular planet, amidst an ever-expanding celestial unknown.

This ambitious large scale event will transform the museums vast space and hidden caverns into an immersive, galactic dreamscape.

Nestled among international DJs, video, performance, live music, dance, participatory art, and theatre will be 'stars' of the museum's own extra-terrestrial collections. These have been graciously loaned from the cosmos itself!

You are invited to immerse yourself in this brand new, creatively expressive event: Explore the imaginary of the museum at night, hold objects that have fallen from the skies, dance and chat the evening away.

Follow where Laika, Buzz, Neil, Svetlana and Tim explored and join us at Lates: SPACE on July 18!

This event is for age 18+


LIMITED ADD-ON TICKETS

- Glitter Space Faces by Dizzy Pineapple

- Behind the Scenes tour

- VR Experience

Purchase your entry ticket but don't forget to check out our limited added value tickets before you complete your order!



Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved