Hyfforddant CA2 - Conwy (Cyfrwng Cymraeg)
Free
Hyfforddant CA2 - Conwy (Cyfrwng Cymraeg)

Hyfforddant CA2 - Conwy (Cyfrwng Cymraeg)

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at athrawon CA2 sydd â llai o brofiad o ddefnyddio Hwb ac yn awyddus i ddysgu mwy am y rhaglenni sydd ar gael.

Bydd cyfle i dderbyn hyfforddiant ymarferol fydd yn edrych ar ddefnyddio rhaglenni Hwb i gefnogi'r Fframwaith Cymwhysedd digidol. Cawn gyfle hefyd i rannu syniadau am dasgau dosbarth.

Gofynnwn i chi ddod a gliniadur gyda chi (nid iPad) i'r hyfforddiant er mwyn i chi gael cymryd rhan yn y sesiynnau ymarferol. Yn anffodus ni fyddwn yn darparu cinio. Bydd angen i'r athrawon sy'n mynychu sicrhau eu bod yn gwybod beth yw eu manylion mewngofnodi ar gyfer Hwb.
Share with friends
Date and Time
Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved