Hyfforddiant Arferion Creadigol y Meddwl | Creative Habits of Mind Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

DATBLYGU YMHELLACH AR DDEFNYDD YR ARFERION CREADIGOL Y MEDDWL MEWN YSGOLION CREADIGOL ARWEINIOL

Sesiwn hyfforddi ryngweithiol a deinamig sy'n archwilio sut i ddatblygu, ymgorffori a lledaenu'r 5 Arfer Creadigol yn ein hysgolion Creadigol Arweiniol presennol.

Rhan annatod o daith unrhyw Ysgol Greadigol Arweiniol yw datblygu dealltwriaeth o'r Pum Arfer Creadigol y Meddwl. Mae dros 550 o ysgolion bellach wedi cymryd rhan yn rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol, gyda llawer o wahanol ddulliau o fabwysiadu, addasu ac ymgorffori'r arfer hwn fel un o brif elfennau eu gwaith i ddatblygu ymagweddau creadigol at y cwricwlwm. Fel arbenigwyr yng ngwaith Ysgolion Creadigol Arweinio a sy’n ymwybodol o bwrpas defnyddio’r Arferion Creadigol y Meddwl, bydd y sesiwn hyfforddi hwn yn adfywio ac yn datblygu eich dealltwriaeth ymhellach. Ar ben hynny, byddwn hefyd yn ymdrin â dulliau arfer gorau o ddefnyddio'r Arferion fel arf ar gyfer llais y disgybl, cynllunio, asesu, myfyrio a gwerthuso.

Cynulleidfa: Athrawon, arweinwyr ysgolion, Ymarferwyr Creadigol ac Asiantwyr Creadigol sydd â phrofiad o waith Ysgolion Creadigol Arweiniol.

...........................................................................................................

EXPANDING THE CREATIVE HABITS OF MIND IN LEAD CREATIVE SCHOOLS

An interactive and dynamic training session exploring how to further develop, embed and disseminate the 5 Creative Habits of Mind in existing Lead Creative Schools.

An integral part of any Lead Creative School’s journey is developing an understanding of the 5 Creative Habits of Mind. Over 550 schools have now taken part in the Lead Creative Schools programme, with many different methods of adopting, adapting, and embedding this tool as a keystone of their work to develop creative approaches to the curriculum. This training session will serve to refresh and further develop your understanding, as an existing stakeholder in Lead Creative Schools work, of the rationale behind the Creative Habits of Mind. Furthermore, it will also cover best practice methods of using the Habits as a tool for pupil voice, planning, assessment, reflection, and evaluation.

Audience: Teachers, school leaders, Creative Practitioners and Creative Agents who have experience within Lead Creative Schools projects.


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved