Hyfforddiant CA2 - Caernarfon
Free
Hyfforddiant CA2 - Caernarfon

Hyfforddiant CA2 - Caernarfon

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Swyddfeydd GwE, Penrallt, Caernarfon, LL55 1BN

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at athrawon CA2 sydd â llai o brofiad o ddefnyddio Hwb ac yn awyddus i ddysgu mwy am y rhaglenni sydd ar gael.

Bydd cyfle i dderbyn hyfforddiant ymarferol fydd yn edrych ar ddefnyddio rhaglenni Hwb i gefnogi'r Fframwaith Cymwhysedd digidol. Cawn gyfle hefyd i rannu syniadau am dasgau dosbarth.

Gofynnwn i chi ddod a gliniadur gyda chi (nid iPad) i'r hyfforddiant er mwyn i chi gael cymryd rhan yn y sesiynnau ymarferol. Yn anffodus ni fyddwn yn darparu cinio. Bydd angen i'r athrawon sy'n mynychu sicrhau eu bod yn gwybod beth yw eu manylion mewngofnodi ar gyfer Hwb.
Share with friends
Date and Time
Location

Swyddfeydd GwE, Penrallt, Caernarfon, LL55 1BN

View Map

Save This Event

Event Saved