Free

Hyfforddiant Cynhwysiad Ariannol a Digidol 26/10/16 - Financial and Digital...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Canolfan Galw Cyngor Gwynedd

Parc Busnes Eryri

MInffordd

Penrhyndeudraeth

LL48 6LD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hyfforddiant Cynhwysiad Ariannol a Digidol

Sesiwn Hyfforddiant dwy awr a hanner ar gyfer staff rheng flaen fydd yn edrych ar roi trosolwg o Gynhwysiad Ariannol a Digidol. Bydd yr hyfforddiant yn darparu gwybodaeth ac adnoddau I chi er mwyn helpu unigolion i wneud y defnydd gorau o’r we ynghyd a chyfeirio unigolion ymlaen am wybodaeth neu gyngor ariannol. Bydd yn sesiwn i’ch galluogi chi fel staff rheng flaen i gyfeirio unigolion ymlaen neu roi cymorth iddynt.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei redeg gan Sioned Williams Cymunedau Digidol Cymru, Glenys Lloyd Williams o Gyngor Gwynedd a Daniel Richards o Citizens Online.

Fel rhan o'r hyfforddiant, byddwn yn eich cyflwyno i'r rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol Digital Unite. Os ydych am dderbyn gwybodaeth pellach cysylltwch a glenyslloydwilliams@gwynedd.gov.uk / Daniel.Richards@citizensonline.org.uk

Bydd hon yn SESIWN DDWYIEITHOG

Gweler dyddiadau a lleoliadau ychwanegol ar gyfer y sesiwn.


Financial and Digital Inclusion Training

The Financial and Digital Inclusion Training is a two and a half hour introduction for front line staff. The training will provide you with information and resources for you to help and support individuals to make best use of the internet along with refer individuals for information and financial advice. The training session will enable you as front line staff to refer individuals or provide them with support.

The training will be run by Sioned Williams of Digital Communities Wales, Glenys Lloyd Williams of Gwynedd Council and Daniel Richards of Citizens Online. As part of the training we will be introducing you to the Digital Unite Digital Champions network. If you have any problems or queries, please contact glenyslloydwilliams@gwynedd.gov.uk / Daniel.Richards@citizensonline.org.uk

This session will be held BILINGUALLY.

 Please see additional dates and locations for the sessions.   

Share with friends
Date and Time
Location

Canolfan Galw Cyngor Gwynedd

Parc Busnes Eryri

MInffordd

Penrhyndeudraeth

LL48 6LD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved