Free

Hyfforddiant Datblygiad Llywodraethwr / Governor Development Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sketty Hall

Sketty Lane

Swansea

SA2 8QF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hyfforddiant Datblygiad Llywodraethwyr - AM DDIM

Bydd ColegauCymru a Llywodraeth Cymru yn cynnal tri gweithdy yn Ionawr 2018, yn cynnwys:

· Diweddariadau o Estyn a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth; a

· Cyflwyniad yn y prynhawn i’r lansiad ac ymgynghoriad Adolygiad Sefydliadol newydd.

Mae sesiwn y bore wedi anelu at lywodraethwyr, tra bod sesiwn y prynhawn wedi anelu at benaethiaid y colegau, rheolwyr cwricwlwm uwch, yn ogystal â swyddogion llywodraethu, cadeirydd ac is-gadeirydd y llywodraethwyr. Bydd gwahoddiad hefyd yn mynd i gynrychiolwyr o HEFCW, NUS Cymru ac Estyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymgysylltu gyda chi ar ddatblygiad y proses er mwyn sicrhau bod hi’n ychwanegu gwerth i’r swyddogaethau sicrwydd presennol, ac i ymgynghori’n bellach ar yr elfen Arweinyddiaeth a Llywodraethu a gefnogir gan John Graystone, Rob Humphreys a Sue Pember.

Bydd y diwrnod yn ddefnyddiol i lywodraethwyr newydd a presennol gan fod y nod yw rhoi cipolwg defnyddiol ar ddatblygiadau cyfredol yn y sector AB.


FREE Governor Development Training

ColegauCymru and Welsh Government are holding three workshops in January 2018 comprising of:

  • updates from Estyn and the Information Commissioners Office; and

  • an introduction to the launch and consultation of a new Institutional Review in the afternoon.

The morning session is intended for governors, whilst the afternoon session is intended for college principals, senior curriculum managers, as well as governance officers, the chair of governors and vice chair of governors. Representatives from HEFCW, NUS Wales and Estyn will also be invited.

Welsh Government are keen to engage with you on development of the process to ensure it adds value to existing assurance functions, and to consult further on the Leadership and Governance element being supported by John Graystone, Rob Humphreys and Sue Pember.

The day will be useful for new and existing governors as it aims to provide a useful insight into current developments in the FE sector.

Share with friends

Date and Time

Location

Sketty Hall

Sketty Lane

Swansea

SA2 8QF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved