Free

Hyfforddiant Diogelu Estynedig / Enhanced Safeguarding Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*****YSGOLION CONWY YN UNIG*****

DYDDIAD I’R DYDDIADUR

AR GYFER: PENAETHIAID, UWCH UNIGOLION DYNODEDIG YSGOLION, DIRPRWYON A LLYWODRAETHWYR AMDDIFFYN PLANT


Hyfforddiant Diogelu Estynedig

05/06/19

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd LlandudnoAgenda i ddilyn

----------------------------------------------------------------

*****CONWY SCHOOLS ONLY*****

DIARY DATE

HEADTEACHERS, SCHOOL’S DESIGNATED SENIOR PERSONS, DEPUTIES AND CHILD PROTECTION GOVERNORS

Enhanced Safeguarding Training

05/06/19

Conwy Business Centre, Llandudno JunctionAgenda to follow


Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved