£49 – £79

Hyfforddiant Gwanwyn DC - NAHT Cymru - SW Spring Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

NAHT Cymru

9 Columbus Walk

Brigantine Place

Cardiff, Wales CF10 4BY

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

NAHT Cymru Spring Training

Annwyl bawb,

Thursday 22nd March, 9.15am start - NAHT Cymru offices, Cardiff

Annie Hovey, Regional Officer Cymru; Malachy Edwards, Specialist Assistant and myself will be delivering the training sessions.

This term's training will focus on training and updates:

•Handling grievance, disciplinary and complaints procedures.

•Conducting and participating in investigations.

•Dealing with conflict.

As well as discussing matters of the moment including the funding crisis across Wales.

Cost includes lunch and refreshments:

Members £49 and non-members £79

***

Hyfforddiant Gwanwyn NAHT Cymru

Dydd Iau 22ain Mawrth, dechrau am 9.15am - Swyddfa Caerdydd NAHT Cymru

Annie Hovey, Swyddog Rhanbarthol Cymru; Malachy Edwards, Cynorthwy-ydd Arbenigol a minnau fydd yn cyflwyno'r sesiynau hyfforddi.

Bydd hyfforddiant y tymor hwn yn canolbwyntio ar hyfforddiant a diweddariadau:

•Delio â gweithdrefnau cwyno a disgyblu.

•Cynnal ymchwiliadau a chymryd rhan ynddynt.

•Delio â gwrthdaro

Yn ogystal â thrafod pynciau llosg gan gynnwys yr argyfwng cyllido ledled Cymru.

Bydd y gost yn cynnwys cinio a lluniaeth:

£49 i aelodau a £79 i bawb arall.

Yn gywir,

Dean Taylor

NAHT Cymru Training and Development Officer / Swyddog Hyfforddi a Datblygu

Share with friends

Date and Time

Location

NAHT Cymru

9 Columbus Walk

Brigantine Place

Cardiff, Wales CF10 4BY

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved