Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch i Arweinwyr Ysgol: Aberystwyth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swyddfa UCAC

Ffordd Penglais

Aberystwyth

SY23 2EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma gwrs hyfforddiant arbennig ar gyfer Arweinwyr Ysgol sy'n rhoi arweiniad ar faterion a chyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch mewn ysgolion.

Mae'n gwrs diwrnod llawn, dwys yn cael ei ddarparu gan gwmni Thomas Carroll. Mae'r arbenigwr fydd yn cyflwyno'r cwrs yn brofiadol iawn yn y maes ac yn brofiadol iawn o ran darparu hyfforddiant ym maes Iechyd a Diogelwch. Mae'r cwrs arbennig hwn wedi'i deilwra'n benodol i ymdrin â'r heriau Iechyd a Diogelwch sydd yn wynebu ysgolion.

Bydd y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg ond byddwn yn darparu deunyddiau dwyieithog.

Date and Time

Location

Swyddfa UCAC

Ffordd Penglais

Aberystwyth

SY23 2EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved