Hyfforddiant Lles LEGO® am DDIM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Edrych am ffordd newydd i wella lles yn eich Ysgol? Mae'r Big Learning Company yn cynnig 1 awr o hyfforddiant lles LEGO® ar gyfer Athrawon a Chynorthwywyr dysgu.

Lles LEGO® yw ymyrraeth gymdeithasol sydd yn canolbwyntio at ddatblygu sgiliau megis cydweithio, sgiliau llafar, cyfathrebu, rhannu, gwrando a datrys problemau.
Mae Lles LEGO® yn ymyrraeth ar gyfer plant rhwng 6-16 sydd eisiau datblygu eu sgiliau cymdeithasol. Mae'n gallu bod yn fuddiol i blant sy'n dioddef o awtistiaeth, aspergers, ADHD, digalondid ac anawsterau cyfathrebu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: sera@biglearningcompany.com

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved