Free

Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith Cynradd EAS Primary Pupil Language Ambassad...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Y Gwyndy Campus

Virginia Close

Caerffili / Caerphilly

CF83 3HG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

**Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer ysgolion cynradd consortiwm GCA yn unig**

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn trefnu diwrnod hyfforddiant Llysgenhadon Iaith ar gyfer disgyblion blwyddyn 4/5 mewn ysgolion cynradd yng nghonsortiwm y GCA.

Yn ystod y dydd, bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai iaith a diwylliant cyn treulio'r prynhawn yn cynllunio gyda'u hathrawon ar sut y gallant hyrwyddo ieithoedd yn eu hysgolion. Gobaith y diwrnod yw y bydd yn ysbrydoli'r disgyblion i fod yn llais ieithoedd rhyngwladol yn eu hysgolion.

Gall athrawon athrawon archebu uchafswm o 5 tocyn (4 disgybl a 1 athro).

_____________

**This event is organised for primary schools in the EAS consortium only**

Routes into Languages Cymru is organising a Pupil Language Ambassador training day for primary pupils in year 4/5 in the EAS consortium.

During the day, pupils will take part in language and cultural workshops and will spend time during the afternoon session planning with their teachers how they will promote languages at their school. The aim of the day is to inspire primary pupils to be the voice of international languages at their schools.

Teachers can reserve a maximum of 5 tickets (4 pupils and 1 teacher)

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Y Gwyndy Campus

Virginia Close

Caerffili / Caerphilly

CF83 3HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved